Liceum i Technikum

Szansa na wyjazd na Warsztaty Masterclasses

Coś dla fanów fizyki

Zapraszam 5 marca uczniów gimnazjum i liceum zainteresowanych fizyką współczesną do udziału w Warsztatach Masterclasses na Uniwersytecie Łódzkim. Zapoznamy się z najnowszymi osiągnięciami w badaniach cząstek elementarnych. Przeprowadzimy analizę danych z detektorów cząstek elementarnych pracujących w CERN-ie pod Genewą.

Warsztaty maja przybliżyć w naukowo-popularny sposób cel badań, spodziewane wyniki, metody pracy fizyków itp. W tym roku uczniowie będą „własnoręcznie” analizować nowe dane z detektorów LHC, w naszym przypadku będą to dane z eksperymentu ATLAS

Planujemy przeprowadzenie warsztatów w Łodzi na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej (przy ul. Bohdana Stefanowskiego 18/22) w sobotę 5 marca 2016 r.

Liczba miejsc jest ograniczona do ok. 100 z całej Polski.

Zgłoszenia zainteresowanych w naszej szkole przyjmuje p. M. Szejna

 

LHC – Wielki Zderzacz Hadronów w CERN-ie (CERN to Europejska Organizacja Badań Jądrowych, największe centrum fizyki cząstek na świecie) działa od października 2009 r. W latach 2011/2012 energia wiązki była 2 razy mniejsza od docelowej i wynosiła ok. 3.5 TeV.

W lipcu 2012 r. działające przy LHC eksperymenty ATLAS i CMS ogłosiły odkrycie nowej cząstki, która mogła być długo oczekiwanym bozonem Higgsa. Szczegółowa analiza zebranych danych pokazała, że wiele jej własności jest zgodnych z przewidywaniami Modelu Standardowego; obecnie cząstka ta jest uznawana za „bozon Higgsa”. Odkrycie bozonu Higgsa przyniosło Nagrodę Nobla w 2013 r. Peterowi Higgsowi i Francois Englertowi, którzy przewidzieli istnienie tej cząstki i wyjaśnili, jak dzięki niej inne cząstki zyskują masę.