Liceum i Technikum

Zaproszenie na warsztaty Masterclasses "Hands on Particle Physics" w Łodzi

Serdecznie zapraszam na VI Inaugurację Wirtualnej Akademii Astronomii, która odbędzie się 19 listopada o godz. 11:00, w Auli A i B Uniwersytetu Opolskiego (ul. Oleska 48). Podczas Inauguracji wykład p.t. „Dlaczego warto obserwować niebo” wygłosi wybitny popularyzator nauki Grzegorz Sęk z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
Członkowie Wirtualnej Akademii Astronomii wychodzą na Uniwersytet w poniedziałek o godz. 10.15. Planowany powrót do szkoły ok. godziny 13.30.

Proszę o zgodę rodzica/opiekuna prawnego na wyjście uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

Jeżeli uczeń może samodzielnie wrócić do domu z uczelni – proszę o pisemne wyrażenie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Mieczysława Szejna