Liceum i Technikum

A tak Dzień Edukacji Prawnej obchodzili uczniowie szkoły podstawowej

W ramach obchodów tego dnia uczniowie klasy VI na zaproszenie jednego z rodziców udali się z wychowawcą do Sądu Rejonowego w Opolu. Sędzia Łukasz Zawadzki rozbudził w uczniach zainteresowanie tematyką prawa, a przede wszystkim przybliżył instytucje wymiaru sprawiedliwości. Uczniowie otrzymali odpowiedź na pytania: czym jest prawo, kiedy mamy do czynienia z jego naruszeniem, co to jest przestępstwo i jakie są jego konsekwencje, jakie środki wychowawcze mogą być zastosowane wobec nieletnich na gruncie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Program wizyty obejmował: poddanie się rewizji osobistej, odegranie rozprawy (uczniowie wcielili się w rolę sędziego, prokuratora, obrońcy, świadka oraz widowni, co pozwoliło im zakosztować tak odpowiedzialnego zawodu). Następnie przejęci młodzi „adepci” prawa udali się do archiwum sądowego, w którym mogli zobaczyć, jak przechowywane są akta sądowe. Odwiedzili również czytelnię, salę przesłuchań nieletnich oraz salę oczekiwania na rozprawę dla więźniów. Do szkoły powróciliśmy pod ogromnym wrażeniem.