Liceum i Technikum

CHARAKTER SZKOŁY

Podstawowym celem naszej szkoły jest wychowywanie uczniów w duchu wartości chrześcijańskich do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro w życiu rodzinnym i społecznym.

Jedną z zalet naszej szkoły jest mała liczebność uczniów w każdej klasie. Panuje tu ciepły klimat, życzliwa atmosfera i akceptacja.

Nauczyciele dbają o przygotowanie uczniów do kolejnego etapu edukacji. Zwracamy uwagę na indywidualne możliwości dziecka.

Kształcąc wychowujemy, dlatego ważne są dla nas szkolne tradycje.

Uczniowie uczestniczą w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, takich jak koła zainteresowań, Szkolne Koło Caritas czy Klub Jana Pawła II.

W pokonywaniu trudności szkolnych zapewniamy dzieciom zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, w których mogą uczestniczyć zgodnie z potrzebami.

Wychowankowie poszerzają wiedzę i umiejętności dydaktyczne poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju wycieczkach, wyjściach do kina, muzeów, filharmonii i innych ośrodków kulturalno-oświatowych.

Specyficzna, ciepła i życzliwa atmosfera panująca w naszej małej szkole gwarantuje młodemu człowiekowi niepowtarzalny czas nauki i zabawy.

Co ważne, nauka w naszej szkole jest bezpłatna!