Liceum i Technikum

KALENDARIUM

KALENDARIUM KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Termin Uroczystości/zebrania
2 września 2019 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
18  września 2019 r. Zebranie z rodzicami
30 września 2019 r. Obchody Dnia Chłopca
11 października 2019 r. Piesza Pielgrzymka do Winowa
14 października 2019 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
22 października 2019 r. Pasowanie na ucznia kl. I SP
31 października 2019 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
1 listopada 2019 r. Uroczystość Wszystkich Świętych
6 listopada 2019 r. Zebranie z rodzicami
11 listopada 2019 r. Święto Niepodległości – Ognisko Patriotyzmu
…..listopada 2019 r. Bal Aniołka – SP
6 grudnia 2019 r. Mikołajki szkolne
11 grudnia 2019 r. Katolicki Dzień Kobiet, kiermasz świąteczny
Zebranie z rodzicami
11-13 grudnia 2019 Rekolekcje adwentowe
20 grudnia 2019 r. Jasełka, wigilie w klasach, wspólne kolędowanie
23 grudnia 2019 r. –
1 stycznia 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna Boże Narodzenie
2-3 – stycznia 2020 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
6 stycznia 2020 r. Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)
22 stycznia 2020 r. Rada klasyfikacyjna po pierwszym półroczu
29 stycznia 2020 r. Zebranie z rodzicami – przedstawienie ocen śródrocznych
10 – 23 lutego 2020 r. Ferie zimowe
14 marca 2020 r. Dni otwarte szkoły
18 marca 2020 r. Zebranie z rodzicami
kwiecień 2020 r. Rekolekcje wielkopostne
9–14 kwietnia 2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna
21-23 kwietnia 2020 r. Egzaminy ósmoklasisty. Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów 
30 kwietnia 2020 r. Święto Konstytucji 3 Maja – uroczystość szkolna
19 maja 2020 r. Święto patronalne SP
20 maja 2020 r. Zebranie z rodzicami – informacja o ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniach
26 maja 2020 r. Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki
1 czerwca 2020 r. Uroczystości związane z obchodami Dnia Dziecka
5 czerwca 2020 r. Pielgrzymka dziękczynna na Jasną Górę
10 czerwca 2020r. Zebranie z rodzicami –przedstawienie ocen rocznych
11 czerwca 2020 r. Uroczystość Bożego Ciała
12 czerwca 2020 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
17 czerwca 2020 r. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
26 czerwca 2020 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego