Liceum i Technikum

KALENDARIUM

KALENDARIUM KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Termin Uroczystości/zebrania
 1 września 2020 Rozpoczęcie roku szkolnego.
9 września 2020 Zebranie z rodzicami
18 września 2020 Uroczystość nadania imienia św. Stanisława Kostki Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu SPSK w Opolu
30 września 2020 Obchody Dnia Chłopaka w ramach poszczególnych klas
… października 2020 Pasowanie na ucznia kl. I SP
14 października 2020 Dzień Nauczyciela. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczych.
… października 2020 Próbne egzaminy ósmoklasisty
28 października 2020 Zebranie z rodzicami
1 listopada 2020 Uroczystość Wszystkich Świętych – dzień wolny
2 listopada 2020 Dzień zaduszny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych
11 listopada 2020 Święto Niepodległości – Ognisko Patriotyczne
5 grudnia 2020 Spotkanie ze św. Mikołajem
… grudnia 2020 Rekolekcje adwentowe
9 grudnia 2020 Zebranie z rodzicami – propozycje ocen, jasełka dla rodziców, kiermasz świąteczny
22 grudnia 2020 Jasełka. Wigilie klasowe. Rada klasyfikacyjna klasy III LO
23 grudnia 2020 – 31 grudnia 2020 Zimowa przerwa świąteczna Boże Narodzenie
04-17 stycznia 2021 Ferie zimowe
27 stycznia 2021 Rada klasyfikacyjna po 1. półroczu
28 stycznia 2021  Zebranie z rodzicami – przedstawienie ocen śródrocznych
17 marca 2021  Katolicki Dzień Ojca. Zebranie z rodzicami
Marzec/kwiecień 2021 Rekolekcje wielkopostne
1–6 kwietnia 2020 Wiosenna przerwa świąteczna
30 kwietnia 2021 Zakończenie zajęć w klasie III liceum
3 maja 2021 Dzień wolny – święto Konstytucji 3 maja
4, 5, 6 maja 2021 Egzaminy maturalne. Dni wolne dla uczniów kl. I – II LO
19 maja 2021  Zebranie z rodzicami
25-27 maja 2020 Egzaminy ósmoklasisty – dni wolne dla uczniów SP
4 czerwca 2021 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczych dla SP, LO i T
16 czerwca 2021 Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
25 czerwca 2021 Uroczyste zakończenie roku szkolnego