Liceum i Technikum

KALENDARIUM

KALENDARIUM KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Termin Wydarzenie
 1 września 2021 r. Rozpoczęcie roku szkolnego.
7 września 2021 r. Zebranie z rodzicami
20-21września 2021 r. Wyjazd do Niwek w ramach projektu „Bioróżnorodność”
30 września 2021 r. Obchody Dnia Chłopaka w ramach poszczególnych klas
… października 2021 Pasowanie na ucznia kl. I SP
14 października 2021 Dzień Nauczyciela. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15 października 2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
… października 2021 Próbne egzaminy ósmoklasisty
27 października 2021 Konsultacje dla rodziców
1 listopada 2021 r. Uroczystość Wszystkich Świętych – dzień wolny
11 listopada 2021 r. Święto Niepodległości – Ognisko Patriotyczne
12 listopada 2021 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24 listopada 2021 r. Zebranie z rodzicami
… grudnia 2021 r. Rekolekcje adwentowe
22 grudnia 2021 r. Wigilie klasowe.
23 – 31 grudnia 2021r. Święta Bożego Narodzenia -zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2022 r. Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)
7 stycznia 2022 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
26 stycznia 2022 r. Zebranie z rodzicami – przedstawienie ocen śródrocznych
31.01.– 13.02.2022 r. Ferie zimowe
23 marca 2022 r. Zebranie z rodzicami
kwiecień 2022 r. Rekolekcje wielkopostne
14–19 kwietnia 2022 Wiosenna przerwa świąteczna
1-3 maja 2022 r. Dni wolne – święta majowe
18 maja 2022 r. Zebranie z rodzicami
24-26 maja 2022 r. Egzaminy ósmoklasisty – dni wolne dla uczniów SP
17 czerwca 2022 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
16 czerwca 2022 r. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
24 czerwca 2022 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego