Liceum i Technikum

KALENDARIUM

KALENDARIUM SZKÓŁ KATOLICKICH – 2023/2024

4 września 2023 r. Rozpoczęcie roku szkolnego.

13 września 2023 r. Zebranie z rodzicami

16 września 2023 r. Święto Rodziny – spotkanie społeczności szkolnej – Parafia Chrystusa Króla – Metalchem

30 września 2023 r. Obchody Dnia Chłopaka w ramach poszczególnych klas

Wrzesień/październik 2023 r. Pasowanie na ucznia kl. I SP

13 października 2023 r. Dzień Nauczyciela.

Październik 2023 r. Próbne egzaminy ósmoklasisty

1 listopada 2023 r. Uroczystość Wszystkich Świętych – dzień wolny

2–3 listopada 2023 r. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

10 listopada 2023 r. Święto Niepodległości – Ognisko Patriotyczne

17 listopada 2023 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

22 listopada 2023 r. Konsultacje dla rodziców

Grudzień 2023 r. Rekolekcje adwentowe, kiermasz świąteczny

6 grudnia 2023 r. Propozycje zagrożeń i obniżonych ocen zachowania

20 grudnia 2023 r. Propozycje ocen śródrocznych

22 grudnia 2023 r. Wigilie klasowe

23–31 grudnia 2023 r. Boże Narodzenie -zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2024 r. Orszak Trzech Króli

10 stycznia 2024 r. Rada klasyfikacyjna – zatwierdzenie ocen na I półrocze

11 stycznia 2024 r. Zebranie z rodzicami – przedstawienie ocen śródrocznych

15 – 28 stycznia 2024 r. Ferie zimowe

13 marca 2024 r. Konsultacje dla rodziców

28 marca-2 kwietnia 2024 r. Wiosenna przerwa świąteczna

Kwiecień 2024 r. Rekolekcje wielkopostne

1-3 maja 2024 r. Dni wolne – święta majowe

14, 15, 16, 17 maja 2024 r. Egzaminy ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych

20 maja 2024 r. Propozycje zagrożeń i obniżonych ocen zachowania

22 maja 2024 r. Zebranie z rodzicami

30 maja 2024 r. Uroczystość Bożego Ciała

31 maja 2024 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03 czerwca 2024 r. Propozycje ocen końcoworocznych

17 czerwca 2024 r. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

21 czerwca 2024 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego