Liceum i Technikum

Dzień Kota w szkole podstawowej

W naszej szkole zorganizowaliśmy Dzień Kota. Członkowie szkolnego koła biologów pod kierunkiem pani Lucyny Polzer-Mizio przygotowali rzeczową prezentację o gatunkach dzikich kotów. Miłośników kotów zachęciliśmy do udziału w konkursach literackim, plastycznym i fotograficznym. Była to okazja do wymiany spostrzeżeń na temat zwyczajów naszych pupilów, rozmawialiśmy o słynnych kotach – bohaterach tekstów kultury, wzięliśmy udział w inspirujących zajęciach plastycznych, a także zastanawialiśmy się, jak odpowiedzialnie opiekować się zwierzętami. Klasy szóste rozegrały grę w bibliotece, w czasie której uczniowie zgłębiali „kocie” frazeologizmy, utrwalali wiedzę z zakresu fleksji, poszukiwali wiadomości w słownikach, precyzyjnie argumentowali i stawiali dociekliwe pytania. Akcja odbywała się w ramach realizacji NPRC w naszej szkole – nie mogło wiec zabraknąć wspólnego głośnego czytania. Nasi uczniowie zorganizowali również zbiórkę karmy i niezbędnych produktów na rzecz Fundacji „Azyl nadziei”.