Liceum i Technikum

Kilka interesujących konkursów rekomendowanych przez Kuratorium Oświaty w Opolu

Oto lista kilkunastu interesujących konkursów odbywających się pod patronatem Kuratorium Oświaty w Opolu lub przez tę instytucję rekomendowanych. W zakładce Konkursy na stronie http://kuratorium.opole.pl znajdziecie szczegółowe informacje i regulaminy:

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (etap szkolny do 21 listopada).

II edycja konkursu Armia Krajowa 1939-1945 – konkurs wojewódzki. Forma pracy do wyboru: rozprawka, teczka tematyczna, prezentacja multimedialna. Praca indywidualna lub grupowa. Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2018 r.

XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Obraz a Słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach ̶ literackiej i formalnej. Kategoria literacka obejmuje prace, w których w znaczący sposób ujawnia się forma literacka (opowiadania, wiersze, dramaty, rozmowy, listy itp.). Kategoria formalna prezentuje klasyczną analizę dzieła sztuki, analizę porównawczą lub esej. Prace należy przesyłać do 12 stycznia 2018 r.

III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”. Tematem pracy artystycznej (poezja, plastyka,komiks, znaczek, film) może być postać wybranego dowódcy lub żołnierza, wybranego wydarzenia: bitwy, konspiracji czy zagadnień technicznych, historycznych lub społecznych dotyczących wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920. Termin nadsyłania prac: do 5 grudnia.

Ósma edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Chinach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Chiny od Konfucjusza do Jackie Chana”. Rywalizacja będzie się składała z 2 etapów: w pierwszej części uczniowie napiszą test, składający się z 50 pytań. W drugim etapie dziesięcioro uczestników, którzy osiągną najwyższe wyniki na teście, będzie omawiało po 2 pytania. Zawody odbędą się 2 grudnia 2017 roku w siedzibie Instytutu Konfucjusza w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 4. Zgłoszenia można nadsyłać do 22 listopada 2017 roku. Główną nagrodą w konkursie dla 3 osób z największą ilością punktów jest uczestnictwo w wakacyjnym tygodniowym obozie językowym w Chinach wraz z przelotem. Nagrodami dodatkowymi dla finalistów oraz przygotowujących ich nauczycieli są roczne i semestralne kursy języka chińskiego w Instytucie Konfucjusza w Krakowie.

Centrum Języka Portugalskiego/Camões przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza uczniów do udziału w Konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną pt: „Wyspy Portugalii”. Prace przyjmowane są do 20.11.2017.

Hejter, hacker, e-obywatel. Konkurs odbywać się będzie pod patronatem Marszałka Senatu, a jego finał będzie miał miejsce w Senacie 4 grudnia 2017 r., w trakcie seminarium w formacie Trójkąta Weimarskiego.

Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów Czechów. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie samodzielnej prezentacji multimedialnej przy pomocy programu Microsoft PowerPoint. Termin upływa: 15 listopada.

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w Konkursie Orzeł Biały – nasza duma. Prace plastyczne – godła z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania państwowości polskiej, używane od czasów Mieszka do czasów współczesnych. Termin: 10 stycznia 2018 r.
Fundacja Centrum Solidarności zaprasza uczniów do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Termin rejestracji szkół upływa 15 listopada 2017 r.
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 3 do 21 lat do udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Prace plastyczne, fotograficzne i zgłoszenia recytatorskie należy przysłać do 1 grudnia 2017 roku.

Fundacja Nowoczesna Polska po raz drugi organizuje Olimpiadę Cyfrową, aby w ten sposób popularyzować edukację medialną i cyfrową wśród uczniów i nauczycieli. Do 16 listopada trwa rejestracja Szkolnych Komitetów oraz Uczestników i Uczestniczek. Motywem przewodnim tegorocznej Olimpiady jest kreatywne korzystanie z mediów z poszanowaniem zasad etycznych i wartości.

XIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. Zapraszamy uczniów szkół dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości z przedmiotu wiedza o społeczeństwie do udziału w Olimpiadzie. Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do 19 listopada 2017 roku.

XL Mała Olimpiada Matematyczna dla uczniów liceum. Zawody szkolne do 10 stycznia.

„XII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie”. Organizatorami są Klasztor Ojców Franciszkanów w Siedlcach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oraz Prowincje Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibami w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Olimpiadę honorowym patronatem objęła Minister Edukacji Narodowej. Do 30 listopada 2017 r. będzie można zapisać się do konkursów odbywających się w ramach Olimpiady.

„KONKURS WIEDZY O JĘZYKU POLSKIM” dla uczniów wszystkich typów szkół. Termin zgłoszenia upływa 12 lutego 2018 roku. W ubiegłym roku wygrała go uczennica naszego gimnazjum.

Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów dotychczasowych gimnazjów „Papież Słowianin”. Tematem dziewiątej edycji Konkursu jest: Święty Jan Paweł II – Syn polskiego narodu, świadek i uczestnik zmagań o wolność i niepodległość Polski. Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 grudnia.