Liceum i Technikum

Bibliotekarz

mgr Aneta Mościcka; mgr Małgorzata Pietruszka

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku 2023/24

Zapraszamy codziennie na długich przerwach (po 4. lekcji).

KATALOG BIBLIOTEKI SZKOLNEJ