Liceum i Technikum

Logopeda

mgr Kinga Baron

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne:
kl IA IB – poniedziałki 6 lekcja
kl IIa – IIb – czwartki 6 lekcja
Kl IIIA IIIB – środy 6 lekcja

zajęcia terapii logopedycznej:
poniedziałki – 7 i 8 lekcja
środy – 7 lekcja
czwartki – 7 lekcja