Liceum i Technikum

Koło Teatrologów UO ogłasza Konkurs na Recenzję Teatralną

Organizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Teatrologów Uniwersytetu Opolskiego. Uczestnikami mogą być dzieci z województwa opolskiego – wykonawcy indywidualni. Dopuszcza się następujące kategorie wiekowe: 1. 7 – 11 lat 2. 12 – 15 lat 3. 16 – 18 lat. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie recenzji teatralnej spektaklu prezentowanego w aktualnym sezonie artystycznym (wrzesień 2017 – czerwiec 2018). Praca powinna być napisana na w formacie New Times Roman 12, Interlinia 1.5 i liczyć od 1 do 3 stron.
Przyjmowanie zgłoszeń trwa do dnia 1 czerwca 2018 r. do godziny 23:59.
Więcej informacji u polonistów.