Liceum i Technikum

Konkurs fotograficzny dla uczniów gimnazjum i liceum

Konkurs fotograficzny „Wy jesteście pokoleniem przyszłości…” Myśli i rozważania Kardynała Stefana Wyszyńskiego w obiektywie młodego pokolenia.

Zapraszamy uczniów gimnazjum i liceum do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Wy jesteście pokoleniem przyszłości…” Myśli i rozważania Kardynała Stefana Wyszyńskiego w obiektywie młodego pokolenia. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na wartości chrześcijańskie, płynące z nauki Kardynała, zwrócenie uwagi na rolę młodzieży w życiu społeczeństwa oraz rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodego pokolenia.

Każdy uczestnik powinien przesłać maksymalnie 3 fotografie w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2017 r. (data doręczenia). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 maja 2017 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://opolski.civitaschristiana.pl/konkurs-fotograficzny/