Liceum i Technikum

KONSULTACJE

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

7 WRZEŚNIA 2021 – zebranie z rodzicami

27 PAŹDZIERNIKA 2021 – konsultacje

24 LISTOPADA 2021 – zebranie z rodzicami

26 STYCZNIA 2022 – zebranie z rodzicami – przedstawienie ocen śródrocznych

23 MARCA 2022 – zebranie z rodzicami

18 MAJA 2022 – zebranie z rodzicami