Liceum i Technikum

Udział w projekcie „Mały Opolanin. Śladami św. Wojciecha”

W ramach projektu edukacji regionalnej ” Mały Opolanin” uczniowie klasy 2B wzięli udział w ciekawych warsztatach, podczas których podążali śladami św. Wojciecha.

Projekt realizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury. Uczestnicy zwiedzają najciekawsze zakątki miasta, biorą udział w zajęciach muzealnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi i warsztatach artystycznych.

Poznają genealogię miasta, zabytki, historię, symbolikę, specyfikę Opola i regionu, jego wielokulturowość i osobliwości, ciekawostki z życia dawnych opolan oraz wiersze, piosenki i legendy związane z miastem.

Mają możliwość porównania warunków życia i zajęć dawnych i obecnych mieszkańców miasta.

Budują swój lokalny patriotyzm i więź z miejscem zamieszkania w oparciu o zdobyte wiadomości, własne działania i zabawy tematyczne.