Liceum i Technikum

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w naszym gimnazjum

Z radością informujemy, iż nasze gimnazjum znalazło się w gronie 96 placówek województwa opolskiego, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program dotyczy wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W czerwcu po zasięgnięciu opinii rodziców oraz samorządu szkolnego zostaną zakupione nowe książki. W szkole zostaną też przeprowadzone wybory książek – zakupy w całości będą odpowiadały na potrzeby czytelnicze młodzieży. Uczniowie przystąpią też do szeregu akcji i projektów, których celem będzie promocja czytelnictwa. Zapraszamy do biblioteki 🙂