Liceum i Technikum

Nowe konkursy z fizyki dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum!

Zapraszamy do udziału w dwóch konkursach dla uczniów liceum, gimnazjum oraz starszych klas szkoły podstawowej.
Ogólnopolski konkurs dla młodzieży szkolnej pt. „Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej”, którego celem jest rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży szeroko rozumianą dziedziną badań kosmicznych i astronomicznych, ogłosiło Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Konkurs „Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej” potrwa do 15 września 2016 r. Mogą w nim brać udział uczniowie klasy 6 szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Zawody zostały podzielone na dwie kategorie.

Pierwsza, zatytułowana „Słońce – najbliższa gwiazda”, jest konkursem pisemnym, w którym uczestnicy odpowiadają na 15 pytań eliminacyjnych, a później na 9 pytań szczegółowych wymagających bardziej rozwiniętych odpowiedzi oraz na 1 pytanie problemowe (opisowe) wybrane spośród dwóch zagadnień.
Osobną kategorią jest konkurs plastyczny pt. „Ziemia pod innym Słońcem”, który jest niezależny od pisemnego konkursu wiedzy. Można startować w obu kategoriach albo wybrać jedną.

Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w Sieradzu we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Instytucje organizujące konkurs chcą rozbudzić zainteresowanie wśród młodzieży szeroko rozumianą dziedziną badań kosmicznych i astronomicznych, upowszechnić wiedzę o Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i polskich korzyściach z przynależności do niej, spopularyzować wiedzę o Słońcu i pogodzie kosmicznej, zachęcić młodzież do zdobywania wiedzy w sposób aktywny, spopularyzować internet jako źródło informacji i rozwijać wyobraźnię dzieci i młodzieży.

Dokładne informacje o konkursie oraz jego regulamin można znaleźć na stronie:
http://muzeum-sieradz.com.pl/wp-content/uploads/2016/05/R

patronat-konkurs-plakat