Liceum i Technikum

Wirtualna Akademia Astronomii

Nowe konkursy z fizyki

Zapraszamy uczniów gimnazjum i liceum do udziału w konkursach z fizyki i astronomii!

Zainteresowani sprawdzeniem swoich umiejętności i wiedzy powinni zgłosić się do nauczycieli fizyki
(M. Szejna, T. Myśluk) do 29 stycznia 2016.
Do zaproponowania mamy trzy konkursy:

1/ Konkurs OMSA
termin zgłoszeń: 15.02.2016

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu serdecznie zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym. To kolejny konkurs (z ponad 40-letnią tradycją). Jeśli pasjonujesz się astronomią – opisz swoją astronomiczną pracę badawczą (obserwacje nieba, program komputerowy, opracowanie wybranego zagadnienia). Opowiedz o swoich osiągnięciach w 15 minut!
Prace pisemne (3 – 10 stron) należy wysłać w okresie 1.01. – 15.02.2016).
NAGRODY: teleskopy, publikacje prac w „Uranii”
Finały wojewódzkie 22.02. – 07.03.2016
Finał ogólnopolski 7 – 9. 04.2016

informacje na stronie: http://planetarium.grudziadz.pl/omsa/
2/ Konkurs „URANII”
termin zgłaszania prac: 29.04.2016

Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu dokumentacji dowolnej, związanej z astronomią aktywności całej szkoły lub dowolnego zespołu lub grupy uczniów danej placówki. Dopuszczalne formy pracy konkursowej to dokumentacja działalności w postaci albumu, pokazu multimedialnego, filmu lub pisemnego raportu. Jedna szkoła może przedstawić wiele rodzajów aktywności i kilka form jej dokumentacji, które będą oceniane jako całokształt. Do nadesłanej dokumentacji należy dołączyć wypełniony formularz konkursowy.

Redakcja „Uranii” spośród swoich współpracowników powoła jury konkursu, które będzie w ocenie nadesłanej dokumentacji brało pod uwagę:
(1) merytoryczną wartość i poprawność działalności uczniów
(2) stopień zaangażowania społeczności szkolnej w realizację projektu
(3) oddziaływanie popularyzatorskie w środowisku lokalnym
(4) pomysłowość i oryginalność przedstawionych aktywności
(5) jakość i wyczerpujący charakter nadesłanej dokumentacji

Informacje na stronie: http://www.urania.edu.pl/konkursy/grand-prix-uranii-2015.html
3/ Konkurs Fizyczny „LWIĄTKO”
termin zgłoszeń 12.02.2016 (konkurs odbędzie się 21 marca 2016)

Konkurs LWIĄTKO wzorowany jest na popularnym matematycznym Kangurze. Podobnie jak tam, w każdym z 30 zadań należy wybrać jedną z pięciu podsuniętych odpowiedzi. Jest na to 75 minut, zatem tempo pracy nieuchronnie prowadzi do przegrzania mózgowego procesora. Ale na tym między innymi ta zabawa polega.

Konkurs rozgrywany jest na pięciu poziomach:
•       Klasy 1-2 gimnazjum
•       Klasy 3 gimnazjum
•       Klasy I liceum i technikum
•       Klasy II liceum i technikum
•       Klasy III liceum, klasy III i IV technikum

Informacje na stronie: http://www.lwiatko.org/
Zadania z poprzednich edycji na stronie: http://www.lwiatko.org/index.php?opt=3