Liceum i Technikum

Nowy Samorząd wybrany!

Dnia 26 września w naszej szkole odbyły się wybory do władz Samorządu Uczniowskiego oraz wybory opiekuna Samorządu. Głosowanie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami demokratycznych wyborów. Kandydaci na przewodniczącego samorządu przygotowali plakaty wyborcze, na podstawie których uczniowie mogli zapoznać się z programem wyborczym każdego kandydata.

W dniu wyborów komisja składająca się z przedstawicieli każdej klasy przygotowała listy wyborców i odpowiednią ilość kart do głosowania. Każdy uczeń miał możliwość anonimowo zagłosować na wybranego kandydata, a po zakończeniu głosowania komisja podliczyła głosy i spisała protokół.

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w szkole podstawowej została Zosia Dziembek, natomiast na swojego opiekuna uczniowie wybrali panią Dorotę Wróbel-Garcarz. Uczniowie gimnazjum i liceum również wybierali opiekuna Samorządu, którym został w tym roku ks. Łukasz Knieć. Młodzież zorganizowała debatę, w czasie której kandydaci mogli zaprezentować swoje inicjatywy i propozycje zmian, a przy okazji poćwiczyć sztukę przemawiania i umiejętność perswazji. Zwyciężyła grupa Princess na czele z  Jowitą Domicz, nową przewodniczącą.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy owocnej współpracy w tym roku szkolnym, przypominając jednocześnie, że samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy są jednakowo odpowiedzialni za to, jak będzie wyglądało życie uczniowskie w naszej szkole. Mamy nadzieję, że wielu uczniów zaangażuje się w tworzenie społeczności szkolnej i będzie aktywnie wspierać swoich przedstawicieli.