Liceum i Technikum

OFERTA

Podstawowym celem naszej szkoły jest wychowywanie uczniów w duchu wartości chrześcijańskich do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro w życiu rodzinnym i społecznym.

Jedną z zalet naszej szkoły jest mała liczebność uczniów w każdej klasie. Panuje tu ciepły klimat, życzliwa atmosfera i akceptacja. Nauczyciele dbają o przygotowanie uczniów do kolejnego etapu edukacji.

Zwracamy uwagę na indywidualne możliwości dziecka. Uczniowie mogą uczestniczyć w różnych formach zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i korekcyjne). Wychowankowie poszerzają wiedzę i umiejętności dydaktyczne poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju wycieczkach, wyjściach do kina, muzeów, filharmonii i innych ośrodków kulturalno-oświatowych.

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna!

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną. W celu dokonania zapisu dziecka prosimy o wypełnienie formularza i dostarczenia go do szkoły lub wysłanie na adres: spkatolickaopole@op.pl

Zapraszamy rodziców i przyszłych uczniów do naszej szkoły!