Liceum i Technikum

Patronka

Święta Rita z Cascii – opiekunka tych, którzy potrzebują pomocy w sprawach trudnych i poszukują nadziei

Życie patronki naszej szkoły podstawowej było jak róża, jej najważniejszy atrybut, z którym od wieków przedstawiana jest na licznych obrazach malowanych ku jej czci. Kwiat łączący w sobie piękno, delikatność ze znakiem cierpienia stał się nie tylko symbolem losu św. Rity, ale także jej ważnym przesłaniem. Pochodząca z Włoch, żyjąca na przełomie XIV i XV wieku, zakonnica od najmłodszych lat wyróżniała się cierpliwością, pracowitością, posłuszeństwem oraz wielkim oddaniem Bogu i ludziom. Przeszła długą i wymagającą drogę do świętości, dlatego jest tak bliska wszystkim tym, którzy na co dzień zmagają się z trudnościami, życiowymi kłopotami. Święta Rita zbudowała swoją głęboką więź z Bogiem w szeregu doświadczeń: w nieszczęśliwym i wymagającym małżeństwie, w konieczności podporządkowania się surowej woli rodziców, w cierpieniu po stracie dwóch synów, w wielkiej samotności, w upragnionym życiu zakonnym i w pracy z biednymi oraz potrzebującymi, ostatecznie w ciężkiej chorobie. Kilka miesięcy przed śmiercią, kiedy panowała jeszcze zima, miała poprosić o kwitnącą różę i owoce figowca. Głoszono, że po jej odejściu rozbrzmiewały dźwięki dzwonów, w klasztorze zaś unosił się niezwykły zapach kwiatów. Cudowne dary otrzymane od Chrystusa stały się testamentem jej świętości i przesłaniem dla tych, którzy za wstawiennictwem naszej Patronki pragną rozwijać swoją relację z Panem Bogiem.

Czego uczy zatem wszystkich św. Rita? Miłości w cierpieniu i nadziei w trudnościach, dostrzegania piękna w przyrodzie, odkrywania w sobie pokory i siły duchowej oraz dobroci, cierpliwości, poszukiwania zgody i pokoju we wspólnocie, sprawiedliwości i świadomości tego, że życie każdego człowieka jest śladem Bożego Błogosławieństwa oraz wszelkich potrzebnych, choć często trudnych do przyjęcia, łask.

Uroczystości beatyfikacyjne zakonnicy z Cascii odbyły się w Rzymie 16 lipca 1628 r. Natomiast kanonizacja, której przewodniczył papież Leon XIII św. Rity miała miejsce 24 maja 1900 r. Od tego czasu popularność Świętej tylko wzrastała.

Święta Rita jest Patronką Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK od maja 2017 roku. Wtedy podczas wielkiej uroczystości oddano społeczność szkolną pod opiekę Orędowniczki uciśnionych i strapionych, Oblubienicy Chrystusa, Róży Kościoła oraz poświęcono sztandar – najważniejszy symbol szkoły przypominający o kształtowanych tu wartościach.

Liturgiczne wspomnienie świętej w kościele katolickim obchodzimy 22 maja, w rocznicę jej śmierci. Kult naszej Patronki charakteryzuje się żywą i bogatą tradycją, czego na terenie Opolszczyzny można doświadczyć w parafii w Głębinowie czy w pobliskich Przyworach, gdzie znajduje się wybudowana przez kilka wdzięcznych za wyproszone łaski rodzin piękna, drewniana kaplica ku czci św. Rity – idealne miejsce modlitwy i odpoczynku na trasie pielgrzymek rowerowych wzdłuż Odry.

Opis sztandaru

Sztandar Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Rity w Opolu jest najważniejszym symbolem szkoły, wokół którego w poczuciu jedności i wspólnoty w imię Boga Ojca gromadzić się będzie społeczność szkolna w czasie najważniejszych uroczystości. Sztandar ma kształt kwadratu 100 cm na 100 cm, obszyty jest złotą taśmą oraz złotymi frędzlami. Jego prawa strona świadczy o jedności szkoły z ojczyzną i buduje szacunek wobec barw narodowych i postaw patriotycznych. Na awersie znajduje się Godło Rzeczypospolitej Polskiej – orzeł w złotej koronie z głową zwróconą w prawą stronę, wyhaftowany srebrnymi nićmi i umieszczony na czerwonym tle. Rewers sztandaru jest różowy. Jego kolor
w symboliczny sposób odwołuje nas do postaci naszej Patronki św. Rity, Róży Kościoła. Postać świętej w stroju zakonnym umieszczona w centralnym miejscu lewej strony sztandaru ukazuje nam Oblubienicę Boga i Orędowniczkę w sytuacjach beznadziejnych wpatrzoną
z miłością i mistycznym spokojem w postać ukrzyżowanego Chrystusa. Korona cierniowa nad głową św. Rity symbolizuje cierpienie, ból i trudności ludzkiego losu, natomiast kwitnące róże znajdujące się po obu stronach wizerunku świętej świadczą o nadziei, której uczy nas droga do świętości Patronki naszej szkoły.

Wszystkie symbole umieszczone na sztandarze są dla naszej szkoły przesłaniem łagodności
i pokory, konieczności posłuszeństwa i wyrzeczenia, cierpliwości i oddania się Najwyższemu Bogu. Pamiętając o wymowie sztandaru naszej szkoły, należy okazywać mu cześć i szacunek.