Liceum i Technikum

PODRĘCZNIKI

Podręczniki na rok szkolny 2018/2019 Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Opolu

Podręczniki SP 2018-2019

Regulamin wypożyczania i użytkowania bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów

Jak dbać o podręczniki szkolne? Instrukcja dla ucznia

 1. Wszystkie książki należy natychmiast obłożyć w zdejmowalną okładkę (zgrzewanie na gorąco może je zniszczyć). Najlepiej z kompletem książek udać się do sklepu papierniczego i dopasować odpowiednie rozmiary.
 2. W podręczniku nie wolno niczego notować, zaznaczać, wycinać, naklejać, wyrywać stron.
 3. Wszystkie dodatkowe materiały zbieraj w teczce lub wklejaj do zeszytu.
 4. Nie zaginaj rogów.
 5. Nie noś podręczników razem ze śniadaniem, atramentem, farbkami – unikniesz zalania, a kolejny użytkownik nie znajdzie Twojego posiłku pomiędzy kartkami.
 6. Nie noś wszystkich podręczników w tornistrze – część z nich możesz zostawiać w szkolnej szafce lub w domu.
 7. Stan Twoich podręczników pod koniec roku oceni specjalna komisja. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książek – rodzice będą zobowiązani je odkupić. Bibliotekarz nie przyjmuje żadnych wpłat.
 8. Jeśli otrzymałeś książki używane, a ich stan budzi zastrzeżenia – niezwłocznie zgłoś ten fakt bibliotekarzowi lub wychowawcy.
 9. Na bieżąco dokonuj drobnych napraw uszkodzeń książek lub ewentualnej wymiany okładki.
 10. Dołączona płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem (oryginalną!). Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia podręcznika.
 11. W przypadku zmiany szkoły powiadom wychowawcę lub nauczyciela bibliotekarza i osobiście zwróć podręczniki. Nie wolno podrzucać książek do sekretariatu!

Pamiętaj, że z Twoich podręczników skorzystają kolejni uczniowie.

A Ty? Chciałbyś otrzymać zniszczony komplet?