Liceum i Technikum

Powrót uczniów klas I-III do szkoły

Szanowni Rodzice,

informujemy, że od 25 maja 2020 r. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Rity w Opolu będzie pracować z uczniami klas I-III według najnowszych wytycznych wydanych przez GIS, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Poniżej zamieszczamy pełny dokument, wydany przez ww. organy i zobowiązujemy Państwa do zapoznania się z nim, jeśli zamierzają Państwo skorzystać z opieki naszej placówki dla swojego dziecka.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, do szkoły mogą zostać przyjęte wyłącznie te dzieci z klas I-III, których rodzice pracują i nie są w stanie zapewnić im opieki w domu.
Chęć skorzystania z zajęć dydaktyczno-opiekuńczych dla dziecka rodzic powinien uprzednio skutecznie zasygnalizować u wychowawcy klasy bądź dyrektora szkoły.

Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_szkół_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna