Liceum i Technikum

Prezentacje projektów edukacyjnych w gimnazjum

We wtorek (07.06) uczniowie naszego gimnazjum zaprezentowali efekty swojej pracy podczas realizowania projektów edukacyjnych.

Na spotkaniu mogliśmy zobaczyć projekty, takie jak polonistyczno-historyczny pt. „Cztery pory roku na opolskim cmentarzu żydowskim”, którego celem było przygotowanie wystawy fotograficznej o opolskim kirkucie, także polonistyczno-matematyczny „Liczby w Biblii”, w którym uczniowie po przedstawieniu symboli cyfr z Pisma Świętego przeprowadzili grę planszową. Pojawił się również projekt z języka angielskiego „Europe – unexpected” i niemieckiego „Fuhlbucher – książeczki dotykowe”, gdzie uczniowie przedstawiali samodzielnie przygotowane książeczki. Mogliśmy wysłuchać efekty pracy projektu matematyczno-fizycznego „Wielcy fizycy i matematycy”, w którym przybliżono najważniejsze sylwetki znanych badaczy z wymienionych dziedzin. Uczniowie musieli zaprezentować cel projektu, jego przebieg oraz efekty końcowe. Było to również sprawdzenie ich umiejętności wypowiedzi na forum. Spotkanie grup projektowych to także docenienie trudnej i czasem mozolnej długotrwałej pracy.

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod kształcenia. Od 1 września 2009 roku w gimnazjach, według nowej podstawy programowej, każdy uczeń musi wziąć udział przynajmniej w jednym projekcie.

projekty edukacyjne projekty edukacyjne projekty edukacyjne projekty edukacyjne projekty edukacyjne projekty edukacyjne projekty edukacyjne projekty edukacyjne projekty edukacyjne projekty edukacyjne