Liceum i Technikum

Projekt „Sharetrain”. Wizyta nauczycieli z Europy

Projekt „Sharetrain” realizowany jest od września 2017 r. m.in. przez opolski Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji  w ramach programu Erasmus Plus, Akcja 2. Biorą w nim udział ośrodki doskonalenia nauczycieli z Kowna na Litwie, ISFEC z Bordeaux oraz CFIE z Valladolid w Hiszpanii.

Projekt realizowany jest przez dwa lata i polega na wymianie dobrych praktyk w aspekcie innowacyjnych działań związanych z metodami nauczania, gamifikacją, mobilną edukacją, programowaniem i  robotyką. Ponadto poruszane są kwestie związane z ośrodkami doskonalenia nauczycieli – na jakich zasadach funkcjonują, jakie są ich zadania, jak wygląda proces dokształcania nauczycieli w poszczególnych krajach.

W dniach 23 do 25 stycznia 2019 r. odbywało się w Opolu IV Międzynarodowe Spotkanie Projektowe. Nasza szkoła znalazła się w gronie szkół stosujących nowoczesne trendy w edukacji na każdym poziomie nauczania (począwszy od przedszkola, a na liceum skończywszy). Pani Zofia Honisch przeprowadziła lekcję języka angielskiego z zastosowaniem popularnych narzędzi TIK i tablicy multimedialnej. Nauczyciele obejrzeli  pracownie lekcyjne oraz ich nowoczesne wyposażenie, a na koniec spektakl przygotowany przez szkolną grupę teatralną. Mogliśmy się pochwalić najciekawszymi przedsięwzięciami, naszą działalnością w programie e-twinning  oraz wieloma ciekawymi projektami edukacyjnymi. Cieszymy się, że nasza szkoła tak pięknie się rozwija i że coraz bardziej jesteśmy widoczni na szerszych forach.

opis na podstawie materiałów informacyjnych RZPWE