Liceum i Technikum

PROJEKTY EDUKACYJNE

PROJEKTY EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Z radością informujemy, iż nasze gimnazjum znalazło się w gronie 96 placówek województwa opolskiego, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program dotyczy wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W czerwcu po zasięgnięciu opinii rodziców oraz samorządu szkolnego zostaną zakupione nowe książki. W szkole zostaną też przeprowadzone wybory książek – zakupy w całości będą odpowiadały na potrzeby czytelnicze młodzieży. Uczniowie przystąpią też do szeregu akcji i projektów, których celem będzie promocja czytelnictwa. Zapraszamy do biblioteki 🙂


http://bioeko.rzpwe.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/12/logo80px-1.pngSzkoła Podstawowa przystąpiła do projektu ,,Bioróżnorodność Opolszczyzny z Lotu Ptaka”. Zakłada on wiele ciekawych działań zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli w tym: udział w wyjazdach na zieloną szkołę, wycieczki, konferencje, warsztaty, szkolenia, festiwale i konkursy dla uczniów. Celem projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców Opolszczyzny w aspekcie bioróżnorodności oraz kształtowanie postaw szacunku wobec różnych gatunków roślin i zwierząt. Projekt realizowany jest przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji.


Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Analiza filmu

W projekcie udział bierze klasa I i II liceum. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. Uczniowie biorą udział w projekcji filmu i wykładzie ilustrowanym prezentacją multimedialną. Dowiadują się, jak funkcjonalnie analizować tekst kultury i w jakie pojęcia z zakresu języka filmu należy być wyposażonym.

 Cykl „Analiza filmu” wymaga od uczniów zaangażowania i teoretycznego przygotowania. Wśród siedmiu tytułów odnajdziemy różne gatunki, estetyki, sposoby obrazowania, ale wszystkie stanowią przykłady cennych osiągnięć kinematografii europejskiej, amerykańskiej i polskiej ostatniej dekady naszego wieku, wyróżniane najważniejszymi nagrodami filmowymi. Poruszane w trakcie prelekcji tematy związane są z analizą filmowych środków wyrazu, pojęciami z pogranicza filmu i innych sztuk, poszukiwaniem kulturowych kontekstów. Wymienione elementy stanowią dziś niezbędny narzędziownik współczesnego maturzysty, który na ustnym egzaminie dojrzałości z języka polskiego, musi wykazać się umiejętnością analizy kadru i plakatu filmowego, stosując pojęcia z zakresu teorii filmu i wiedzę historyczno-filmową. Uczeń, który zapozna się z filmami tego cyklu i ich problematyką, z pewnością stanie się świadomym odbiorcą dzieł filmowych, a wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie rocznego projektu przełożą się również na doskonalenie umiejętności analizy innych tekstów kultury, takich jak: malarstwo, fotografia, rzeźba i architektura.

Dzięki cyklowi „Analiza filmu” uczeń:

  • doskonali umiejętność analizy i interpretacji dzieła filmowego
  • konfrontuje dzieło filmowe z innymi tekstami kultury
  • wykorzystuje w interpretacji filmu niezbędne pojęcia i konteksty
  • prezentuje własne przeżycia, a także wyszukuje w oglądanych filmach wartości narodowe i uniwersalne

https://www.nhef.pl


Znalezione obrazy dla zapytania bohateron Klasa III C naszego gimnazjum zaprasza wszystkich uczniów, wychowawców, nauczycieli
i rodziców do udziału w szkolnej, patriotycznej akcji wysyłania kartek pocztowych do Powstańców Warszawskich! Pragniemy wspólnie podziękować im za bohaterską walkę z 1944 roku, oddanie ważnej sprawie, odwagę i godne reprezentowanie najważniejszych polskich wartości. W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości akcja BohaterON nabiera szczególnego charakteru. Powstańcy Warszawscy walczyli o wolność
i suwerenność naszej ojczyzny, dlatego zachęcamy do uhonorowania dobrym słowem żyjących bohaterów i świadków polskiej historii.

Pokażmy wszyscy, że pamiętamy o uczestnikach Powstania Warszawskiego!

Zobacz też: www.bohateronwtwojejszkole.pl 


PROJEKTY EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Analiza filmu

W projekcie udział bierze klasa I liceum. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. Uczniowie biorą udział w projekcji filmu i wykładzie ilustrowanym prezentacją multimedialną. Dowiadują się, jak funkcjonalnie analizować tekst kultury i w jakie pojęcia z zakresu języka filmu należy być wyposażonym.

Cykl „Analiza filmu” wymaga od uczniów zaangażowania i teoretycznego przygotowania. Wśród siedmiu tytułów odnajdziemy różne gatunki, estetyki, sposoby obrazowania, ale wszystkie stanowią przykłady cennych osiągnięć kinematografii europejskiej, amerykańskiej i polskiej ostatniej dekady naszego wieku, wyróżniane najważniejszymi nagrodami filmowymi. Poruszane w trakcie prelekcji tematy związane są z analizą filmowych środków wyrazu, pojęciami z pogranicza filmu i innych sztuk, poszukiwaniem kulturowych kontekstów. Wymienione elementy stanowią dziś niezbędny narzędziownik współczesnego maturzysty, który na ustnym egzaminie dojrzałości z języka polskiego, musi wykazać się umiejętnością analizy kadru i plakatu filmowego, stosując pojęcia z zakresu teorii filmu i wiedzę historyczno-filmową. Uczeń, który zapozna się z filmami tego cyklu i ich problematyką, z pewnością stanie się świadomym odbiorcą dzieł filmowych, a wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie rocznego projektu przełożą się również na doskonalenie umiejętności analizy innych tekstów kultury, takich jak: malarstwo, fotografia, rzeźba i architektura.

Dzięki cyklowi „Analiza filmu” uczeń:

  • doskonali umiejętność analizy i interpretacji dzieła filmowego
  • konfrontuje dzieło filmowe z innymi tekstami kultury
  • wykorzystuje w interpretacji filmu niezbędne pojęcia i konteksty
  • prezentuje własne przeżycia, a także wyszukuje w oglądanych filmach wartości narodowe i uniwersalne

https://www.nhef.pl


Nasi uczniowie wezmą udział w programie edukacyjnym Meloman (pilnie) poszukiwany, realizowanym przez Filharmonię Opolską z finansowym wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To cykl czterech spotkań, podczas których młodzież zostanie wprowadzona i przygotowana do świadomego i uważnego odbioru muzyki klasycznej oraz pozna tajniki filharmonicznego savoir vivre’u. Polem działania staną się specjalnie zorganizowane dla uczestników projektu koncerty oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi: autorytetami w dziedzinie nienagannych manier znanymi z show-biznesu. Przyszli młodzi melomani dowiedzą się między innymi: jak po przeczytaniu repertuaru na plakacie domyślić się, czy koncert mi się spodoba? czy muzyka może mieć działanie terapeutyczne? jaki dress code obowiązuje w filharmonii? czym jest klasyczna elegancja? jak to jest z brawami podczas koncertu? Zapowiada się niezwykle ciekawie, prawda?


Szkoły Katolickie w Opolu przystąpiły do projektu Odkrywcy Sekretów Nauki Aglomeracji Opolskiej – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej. W ramach projektu uczniowie będą mogli korzystać z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe. Zajęcia będą odbywać się w szkole oraz w placówkach kulturalno-edukacyjnych na terenie województwa opolskiego. Szczegóły w regulaminie udziału uczniów w projekcie.

Więcej informacji na stronie http://www.sn.rzpwe.opolskie.pl.


SZLAKIEM WROCŁAWSKICH KRASNALI I OPOLSKICH LAM. PROJEKT E-TWINNING DLA KLAS CZWARTYCH

Dzieci zwiedzą Opole i Wrocław podczas gry terenowej z wykorzystaniem map, które przygotują dla siebie nawzajem; stworzą także książkę elektroniczną (Świat z perspektywy krasnali i lam) oraz film poklatkowy i spektakl teatralny na jej podstawie. Wezmą również udział w wideokonferencji.

https://live.etwinning.net/projects/project/148388

 


Opolskie Lamki to jedyny tego typu projekt realizowany na Opolszczyźnie, nastawiony na zintegrowaną edukację dotyczącą tworzenia dzieła filmowego w zakresie animacji filmowej. Szczegółowym zakresem realizacji warsztatów jest przeprowadzenie cyklu warsztatów plastycznych, fotograficznych i animacyjnych prowadzących do stworzenia filmów metodą animacji poklatkowej. W wydarzeniu bierze udział 5 szkół podstawowych z Opola, w tym Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Opolu.

Zachęcamy do obejrzenia materiałów z poprzednich edycji: www.opolskielamy.pl/opolskie-lamki-2017

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod kształcenia. Od 1 września 2009 roku w gimnazjach, według nowej podstawy programowej, każdy uczeń musi wziąć udział przynajmniej w jednym projekcie.