Liceum i Technikum

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Prezentacja oferty edukacyjnej

Harmonogram rekrutacji 2023

Wniosek zgłoszenia dziecka 2023

Deklaracja woli SP 2023

Szanowni Rodzice,

w ramach rekrutacji do naszej szkoły należy złożyć Wniosek zgłoszenia dziecka w formie pisemnej w sekretariacie szkoły przy ulicy Plebiscytowej 5 lub przesłać wyraźny skan (zdjęcie) Wniosku zgłoszenia dziecka na adres mailowy: szkola.podstawowa@opole.spsk.pl
z dopiskiem REKRUTACJA 2023
(zaleca się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu).

PROSIMY O ŚLEDZENIE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Zachęcamy Państwa do kontaktu w razie pytań o działalność naszej placówki. Proponujemy Państwu kontakt mailowy szkola.podstawowa@opole.spsk.pl  lub telefoniczny  pod numerem telefonu 512 328 893, 77 400 02 34 lub 509 431 170, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

W NOWYM ROKU SZKOLNYM PLANUJEMY UTWORZENIE KLAS PROFILOWANYCH!

KLASA IA  – z rozszerzonym programem nauczania języków obcych  

Już w klasie pierwszej proponujemy Państwa dzieciom rozszerzony program nauki języków angielskiego i francuskiego.

Dziecko szybko i naturalnie przyswaja podstawowe elementy systemu językowego, gromadzi słownictwo, nabiera pewności siebie, uczy się przełamywania barier w komunikacji. Chcemy, by nasi uczniowie swobodnie posługiwali się językami obcymi, byli otwarci na różnorodność kultur i tradycji na świecie. Oprócz realizacji obowiązkowego programu nauczania oferujemy już od pierwszej klasy intensywną naukę języka angielskiego (3 godziny tygodniowo) oraz drugiego języka obcego – francuskiego (2 godziny tygodniowo).

KLASA IB – z rozszerzonym programem nauczania matematyki

Współczesny świat to w coraz większym stopniu świat cyfrowy, zaawansowany technologicznie, wykorzystujący dane ilościowe. Niestety, matematyki na najwyższym poziomie nie da się nauczyć w ciągu kilku lat liceum. Myślenie matematyczne i strategiczne kształtuje się od najmłodszych lat, a braki z zakresu szkoły podstawowej są często nie do nadrobienia.

Proponujemy Państwa dzieciom poszerzony program nauczania matematyki już od klasy pierwszej (5 godzin edukacji matematycznej tygodniowo).  Dodatkowo – zajęcia z programowania, czyli nauki kodowania oraz elementy robotyki. Twórcza atmosfera naukowej przygody już na etapie wczesnoszkolnym z pewnością zaowocuje umiejętnością logicznego myślenia, przewidywania, wnioskowania, planowania i dostrzegania zależności.

Ponadto proponujemy Państwa dzieciom ciekawe zajęcia dodatkowe: 

– indywidualną naukę gry na pianinie, 

– bezpłatne zajęcia na basenie,

– naukę gry na gitarze,

– naukę tańca, 

– warsztaty teatralne, 

– szachy, 

 -chórek,

– zajęcia z robotyki, 

– SKS (piłka nożna), 

– przedmiotowe koła zainteresowań,  

– spotkania Wirtualnej Akademii Astronomii. 

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oferujemy zajęcia z pedagogiem, psychologiem, logopedą oraz gimnastykę korekcyjną. 

Dysponujemy specjalistycznymi pracowniami: 

– salą integracji sensorycznej, 

– salą lustrzaną do zajęć tanecznych,

– siłownią, 

– aulą z projektorem laserowym i specjalistycznym ekranem.