Liceum i Technikum

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 

lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

Przyjaźnie, twórczo i bezpiecznie – dołącz do szkoły katolickiej!

Szanowni Rodzice,

Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego (elektronicznego systemu rekrutacji).

Witryny dla rodzica kandydata:

http://opole.podstawowe.vnabor.pl

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/opole

Ważne terminy:

  • od 4 marca do 4 kwietnia 2024r. (do godz. 15.00) odbywa się rejestracja w systemie elektronicznym wniosku o przyjęcie do szkoły
  • od 4 marca do 5 kwietnia 2024 r. (do godz. 15:00) należy złożyć w szkole pierwszego wyboru podpisany wniosek (wypełniony wniosek w systemie elektronicznym należy wydrukować i po podpisaniu przez obojga rodziców złożyć w sekretariacie szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym)
  • 26 kwietnia 2024r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszej szkoły
  • od 29 kwietnia do 9 maja 2024r. złożenie potwierdzenia przez rodziców kandydata woli zapisu dziecka (potwierdzenie woli należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia w szkole)
  • 10 maja 2024r. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do naszej szkoły.

Kilka powodów, dla których warto rozważyć naszą ofertę:

KOMUNIKACJA

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK im. Świętej Rity położona jest w centrum miasta, niewątpliwym atutem jest więc łatwy dostęp do komunikacji autobusowej i kolejowej. Do dyspozycji rodziców pozostaje duży, bezpieczny parking przed szkołą.

WYPOSAŻENIE

Dysponujemy nowoczesnymi, doskonale wyposażonymi pracowniami. W każdej sali znajduje się sprzęt multimedialny najwyższej jakości. Dodatkowo, posiadamy profesjonalną salę fitness, siłownię oraz pracownią sensoryczną. Trwają prace nad uruchomieniem kuchni i stołówki. Dla uczniów i rodziców dostępna jest również kameralna biblioteka z bogatym księgozbiorem nowości wydawniczych. Przestronne, czyste korytarze sprzyjają koleżeńskim kontaktom.

BEZPIECZEŃSTWO

Nauka w szkole odbywa się w małych grupach (liczebność klasy maksymalnie do 20 uczniów). Dbamy o bezpieczeństwo – cały budynek objęty jest monitoringiem. Budujemy życzliwą atmosferę, opartą na wzajemnym szacunku i miłości bliźniego. Ważne jest dla nas każde dziecko – jedyne w swoim rodzaju i wyjątkowe. Staramy się maksymalnie indywidualizować nauczanie i podmiotowo traktować naszych uczniów. Dlatego rozszerzyliśmy opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Dysponujemy sprzętem do terapii biofeedback. Dzieci mogą skorzystać z pomocy psychologa, pedagoga szkolnego, logopedy i terapeuty SI.

KATOLICKOŚĆ 

Ważne są dla nas chrześcijańskie wartości. Co tydzień zapraszamy uczniów na szkolną Mszę Świętą, codziennie – na krótką, poranną modlitwę. Celebrujemy święta i uroczystości. Staramy się wspierać rodziców w wychowaniu. Wiele uwagi poświęcamy rozważaniom o wartościach i rozwojowi duchowemu. Nauczycielami są osoby świeckie.

W CZASIE LEKCJI 

Gwarantujemy rzetelne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych. Współpracujemy z lokalnymi instytucjami kultury i Uniwersytetem Opolskim, realizując projekty edukacyjne. Wiedzę zdobywamy również poza klasą w czasie wyjść i wycieczek. Staramy się każdego dnia poszerzać horyzonty i przyglądać się z bliska rzeczywistości, w której żyjemy. W szkole prężnie działają koła matematyczne, biologiczne, historyczne, języków obcych (niemieckiego, włoskiego oraz angielskiego) i astronomiczne. Istnieje możliwość nauki języka mniejszości narodowej niemieckiej. Wspólnie redagujemy gazetkę „Wieści z Szuflady”. W czasie zajęć wychowania fizycznego uczestniczymy w bezpłatnych lekcjach pływania.

ODDZIAŁY PROFILOWANE

Od września zapraszamy do trzech klas profilowanych:

  • klasa matematyczna

Proponujemy Państwa dzieciom rozszerzony program nauczania matematyki już od klasy pierwszej (5 godzin edukacji matematycznej tygodniowo). Dlaczego warto rozpocząć naukę matematyki od najmłodszych lat? Matematyka jest nie tylko narzędziem do rozwiązywania problemów liczbowych, ale także kształtuje umiejętności logicznego myślenia i rozumowania. Dzieci rozwijają umiejętność abstrakcyjnego myślenia, precyzji, koncentracji oraz zdolność do analizy i syntezy. Ponadto, matematyka jest fundamentem wielu dziedzin nauki, technologii i inżynierii, a jej znajomość jest niezbędna w życiu codziennym –zaczynając od prostych obliczeń, aż po zaawansowane problemy matematyczne. Wprowadzając dzieci w świat matematyki już na początku edukacji, przygotowujemy je do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami matematycznymi w przyszłości oraz rozwijamy ich umiejętności analityczne i kreatywne myślenie. Oprócz tego, nasza klasa matematyczna oferuje unikalną możliwość uczestnictwa w zajęciach z robotyki i kodowania. Dzięki temu uczniowie nie tylko zgłębiają tajniki matematyki, ale również rozwijają umiejętności programowania oraz budowania i programowania robotów.

  • klasa językowa

Jeśli Twoje dziecko szybko i naturalnie przyswaja podstawowe elementy systemu językowego, gromadzi słownictwo, nabiera pewności siebie i uczy się przełamywania barier w komunikacji, to klasa dla niego. Dlaczego warto uczyć się języków obcych już od najmłodszych lat? Posiadanie umiejętności komunikacji w językach obcych otwiera wiele drzwi do nowych możliwości zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Uczenie się języków obcych wspiera rozwój poznawczy, kulturowy i społeczny dziecka, umożliwiając mu lepsze zrozumienie różnorodności kulturowej i komunikację z ludźmi z całego świata. Ponadto, umiejętność posługiwania się językami obcymi staje się coraz bardziej wartościowa w globalnym społeczeństwie i na rynku pracy. Rozpoczynając naukę języków obcych już od wczesnego wieku, dzieci mają większą szansę na osiągnięcie biegłości w tych językach w przyszłości. Oprócz realizacji obowiązkowego programu nauczania, oferujemy już od pierwszej klasy intensywną naukę języka angielskiego (3 godziny tygodniowo) oraz drugiego języka obcego do wyboru: francuski, hiszpański lub niemiecki (2 godziny tygodniowo).

  • klasa rekreacji i sportu

Zapewnij swojemu dziecku niepowtarzalną okazję do rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego poprzez zapisanie go do klasy sportu i rekreacji w naszej szkole! Oferujemy nie tylko wysokiej jakości edukację, ale także niezapomniane doświadczenia sportowe, które pobudzą pasję Twojego dziecka do aktywności fizycznej. Dzięki specjalnie dostosowanemu programowi, dzieci będą miały okazję zapoznać się z różnymi dyscyplinami sportowymi, od piłki nożnej poprzez koszykówkę, pływanie, po karate i wiele innych. Dzieci zyskają możliwość trenowania pod okiem doświadczonych trenerów i instruktorów, co gwarantuje profesjonalne wsparcie i rozwój umiejętności w bezpiecznej atmosferze.

Dołączając do naszej klasy rekreacji i sportu, Twoje dziecko będzie miało szansę nie tylko rozwijać swoje umiejętności sportowe, ale także budować pewność siebie, zdrowe nawyki oraz kształtować umiejętności pracy zespołowej i współpracy w przyjaznej i inspirującej atmosferze. Niech sport stanie się dla uczniów nie tylko pasją, ale też drogą do osobistego sukcesu i spełnienia.

PO ZAJĘCIACH

Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicowej w godzinach 7-17. W czasie zajęć dodatkowych rozwijają talenty artystyczne i zainteresowania – tańczą, grają w szachy, uczą się programowania i robotyki, uczestniczą w zajęciach plastycznych, grają w piłkę na zajęciach SKS i przygotowują spektakle teatralne. W naszej ofercie znajdują się też koła muzyczne (chórek i grupowa nauka gry na gitarze) oraz indywidualne lekcje gry na pianinie. Piękne otoczenie szkoły zaprasza do zabaw na świeżym powietrzu i odpoczynku na łonie natury.

Serdecznie zapraszamy na Plebiscytową 5!

Zachęcamy Państwa do kontaktu w razie pytań o działalność naszej placówki. Proponujemy Państwu kontakt mailowy szkola.podstawowa@opole.spsk.pl  lub telefoniczny  pod numerem telefonu 512 328 893, 77 400 02 34 lub 509 431 170, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.