Liceum i Technikum

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI I SZCZEGÓŁOWEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ!

Szanowni Rodzice,

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informujemy o zmianach organizacyjnych dotyczących rekrutacji.

Zachęcamy do przesłania deklaracji woli poprzez jedną z proponowanych form:

  1. Przesłanie skanu wypełnionego dokumentu drogą mailową na adres: szkola.podstawowa@opole.spsk.pl
  2. Przesłanie zdjęcia wypełnionego dokumentu drogą mailową na adres: szkola.podstawowa@opole.spsk.pl(dokument można przepisać odręcznie).

Zaleca się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu. Wiadomość e-mail proszę zatytułować słowem – REKRUTACJA 2021.

Po ustaniu zagrożenia będzie konieczne uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

PROSIMY O ŚLEDZENIE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Zachęcamy Państwa do kontaktu w razie pytań o działalność naszej placówki. Proponujemy Państwu kontakt mailowy szkola.podstawowa@opole.spsk.pl  lub telefoniczny  pod numerem telefonu 512 328 893, 77 400 02 34 lub 509 431 170, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

W NOWYM ROKU SZKOLNYM PLANUJEMY UTWORZENIE KLAS PROFILOWANYCH!

KLASA IA  – z rozszerzonym programem nauczania języków obcych  

Już w klasie pierwszej proponujemy Państwa dzieciom rozszerzony program nauki języków angielskiego i hiszpańskiego.

Dziecko szybko i naturalnie przyswaja podstawowe elementy systemu językowego, gromadzi słownictwo, nabiera pewności siebie, uczy się przełamywania barier w komunikacji. Chcemy, by nasi uczniowie swobodnie posługiwali się językami obcymi, byli otwarci na różnorodność kultur i tradycji na świecie. Oprócz realizacji obowiązkowego programu nauczania oferujemy już od pierwszej klasy intensywną naukę języka angielskiego (3 godziny tygodniowo) oraz drugiego języka obcego – hiszpańskiego (2 godziny tygodniowo).

KLASA IB – z rozszerzonym programem nauczania matematyki

Współczesny świat to w coraz większym stopniu świat cyfrowy, zaawansowany technologicznie, wykorzystujący dane ilościowe. Niestety, matematyki na najwyższym poziomie nie da się nauczyć w ciągu kilku lat liceum. Myślenie matematyczne i strategiczne kształtuje się od najmłodszych lat, a braki z zakresu szkoły podstawowej są często nie do nadrobienia.

Proponujemy Państwa dzieciom poszerzony program nauczania matematyki już od klasy pierwszej (5 godzin edukacji matematycznej tygodniowo).  Dodatkowo – zajęcia z programowania, czyli nauki kodowania oraz elementy robotyki. Twórcza atmosfera naukowej przygody już na etapie wczesnoszkolnym z pewnością zaowocuje umiejętnością logicznego myślenia, przewidywania, wnioskowania, planowania i dostrzegania zależności.

rekrutacja-SP-2021