Liceum i Technikum

Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”

Środa Popielcowa, pospanie głów popiołem na znak uznania kruchości ludzkiego życia, rozpoczyna w Kościele Katolickim okres Wielkiego Postu, czas czterdziestodniowej pokuty i nawrócenia. Liczba czterdziestu dni ma przede wszystkim wymiar symboliczny i duchowy. Czterdzieści dni pościł na pustkowiu Chrystus. Czterdzieści dni trwał biblijny potop. Czterdzieści dni i nocy przebywał Mojżesz na Górze Synaj. Tyleż samo wędrował Eliasz na górę Horeb. Przez czterdzieści lat naród wybrany błąkał się po pustyni, zanim dotarł do Ziemi Obiecanej.

Zadbajmy, by okres przygotowania do pamiątki Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Chrystusa poprzez modlitwę i skupienie na Słowie Bożym stał się czasem duchowej przemiany. Warto podjąć wysiłek, by uczynić ten czas nieco innym, odnajdując to, co niematerialne, na co dzień niewidoczne. Dołożyć wszelkich starań, by zbliżyć się do Pana Jezusa i do ludzi obok siebie. Wykorzystać tę niebywałą okazję do wyrwania się z marazmu i bylejakości, spojrzenia na swoje życie z krytycznego dystansu. Spróbujmy potraktować czas Wielkiego Postu jako nowy początek i zatrzymać się choćby na chwilę.