Liceum i Technikum

Święta Rita patronką naszej szkoły podstawowej

Z wielką radością zawiadamiamy, że szkoła podstawowa SPSK w Opolu 25 maja 2017 r. z dumą i nadzieją przyjęła imię świętej Rity, wiernej zakonnicy, Oblubienicy Boga, Orędowniczki w sprawach trudnych. Z tej okazji społeczność szkół katolickich wraz z zaproszonymi gośćmi zgromadziła się w kościele seminaryjnym w Opolu, by uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez biskupa diecezjalnego Andrzeja Czaję.

Wspólna modlitwa zgromadzonych wokół ołtarza i relikwii świętej Rity dostarczyła wszystkim zebranym głębokich wzruszeń i przeżyć. Kiedy prezes SPSK pani Maria Chodkiewicz odczytała oficjalny akt nadania imienia szkole, w szczególny sposób wybrzmiały pieśni ku czci św. Rity przygotowane przez szkolny zespół muzyczny pod przewodnictwem siostry Marioli. W niezwykłej procesji z darami najmłodsi uczniowie naszej szkoły ofiarowali róże, księgę modlitw za wstawiennictwem św. Rity oraz obraz przedstawiający wizerunek naszej Patronki. Eucharystię zakończył uroczysty akt poświęcenia nowego sztandaru, który od tej pory będzie towarzyszył naszej wspólnocie podczas najważniejszych szkolnych wydarzeń.

Równie wzruszający i doniosły charakter miało spotkanie zebranych gości po Mszy Świętej.  Pełni ufności w siłę, jaką szkoła otrzymała za sprawą nowej Patronki, zgromadzili się w auli opolskiego seminarium, by oddać cześć świętej Ricie poprzez artystyczne przypomnienie jej drogi do świętości. Oficjalne podziękowania, ślubowanie uczniów oraz przekazanie prezentów przybyłych gości poprzedziło muzyczne przedstawienie uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum pt. „Róże św. Rity” przygotowane przez panią Ewelinę Pudełko oraz państwo Anetę i Andrzeja Skibów. Dla uczniów, rodziców i nauczycieli była to piękna lekcja cierpliwości, pokory i wyrzeczenia dla dobra innych. Oficjalne obchody zakończył rodzinny piknik w seminaryjnym parku, gdzie przy dźwiękach muzyki uczniowie z radością korzystali z atrakcji przygotowanych przez rodziców i szkołę. Niewątpliwie ten uroczysty dzień pozostanie na długo w naszych sercach i pamięci.

Wszystkim Szacownym Gościom i całej wspólnocie szkolnej jeszcze raz z całego serca dziękujemy za obecność i wspólną modlitwę!

Opis sztandaru

Sztandar Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Rity w Opolu jest najważniejszym symbolem szkoły, wokół którego w poczuciu  jedności i wspólnoty w imię Boga gromadzić się będzie społeczność szkolna w czasie najważniejszych uroczystości.

Sztandar ma kształt kwadratu 100 cm na 100 cm, obszyty jest złotą taśmą oraz złotymi frędzlami. Jego prawa strona świadczy o jedności szkoły z ojczyzną i buduje szacunek wobec barw narodowych i postaw patriotycznych. Na awersie znajduje się Godło Rzeczypospolitej Polskiej – orzeł w złotej koronie z głową zwróconą w prawą stronę, wyhaftowany srebrnymi nićmi i umieszczony na czerwonym tle. Rewers sztandaru jest różowy. Jego kolor w symboliczny sposób odwołuje nas do postaci naszej Patronki św. Rity, Róży Kościoła. Postać świętej w stroju zakonnym umieszczona w centralnym miejscu lewej strony sztandaru ukazuje nam Oblubienicę Boga i naszą Orędowniczkę w sytuacjach beznadziejnych wpatrzoną z miłością i mistycznym spokojem w postać ukrzyżowanego Chrystusa. Korona cierniowa nad głową św. Rity symbolizuje cierpienie, ból i trudności ludzkiego losu, natomiast kwitnące róże znajdujące się po obu stronach wizerunku świętej świadczą o nadziei, której uczy nas droga do świętości Patronki naszej szkoły. Ozdobą sztandaru jest napis wyszyty białą nicią, umieszczony wokół obrazu świętej: Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Rity w Opolu.

Wszystkie symbole umieszczone na sztandarze są dla naszej szkoły przesłaniem łagodności i pokory, konieczności posłuszeństwa i wyrzeczenia, cierpliwości i oddania się Najwyższemu Bogu. Pamiętając o wymowie sztandaru naszej szkoły, należy okazywać mu cześć i szacunek.

 

Relacja z uroczystości również w Opolskim Gościu Niedzielnym

http://opole.gosc.pl/gal/spis/3918009.Sw-Rita-patronka-szkoly-katolickiej