Liceum i Technikum

Świetlicowa stajenka

Za nami święta zwiastujące Dobrą Nowinę o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Tuż przed świętami w radosnym oczekiwaniu  na ten wielki moment przygotowaliśmy świetlicową stajenkę. Dzieci chętnie zaangażowały się w przygotowanie prac plastycznych. Wspólnie w grupach chwyciliśmy za klej, nożyczki, kolorowe kartki i farby. W wesołej atmosferze przygotowaliśmy piękną świetlicową stajenkę i umieściliśmy ją na gazetce.

Niech spo­kój z Wami bę­dzie i szczę­śli­wość bę­dzie,

Niech bło­go­sła­wi Bóg czy­ny i kro­ki, któ­re sta­wia­cie,

Niech roz­pra­sza mro­ki.

Niech w Na­ro­dze­nia świę­tą chwi­lą bożą

Nową się ży­cie opro­mie­ni zo­rzą

I z No­wym Ro­kiem co nam oto świ­ta

Do serc str­wo­żo­nych niech po­kój za­wi­ta.

Niech zgi­ną woj­ny, za­ga­sną po­żo­gi,

A ludz­kość wzno­si nowe ży­cia pro­gi,

No­we­go bytu nie­chaj zrę­by sta­wi,

A Bóg przed­wiecz­ny z nie­bios bło­go­sła­wi.

Władysław Miączyński