Liceum i Technikum

SZKOŁA PODSTAWOWA

GRONO PEDAGOGICZNE KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Szkoła podstawowa

Wychowawcy:

Klasa I A Bożena Halupczok                        Klasa I B Anna Jaksik

Klasa II A Zuzanna Kamińska                     Klasa II B Katarzyna Szuba

Klasa III Teresa Szuwalska

Klasa IV A Natalia Żurek                              Klasa IV B Kamil Halot

Klasa V A Dorota Wróbel Garcarz              Klasa V B Renata Lerch

Klasa VI Zofia Honisch

Klasa VII Marzena Pawłowska

Klasa VIII Magdalena Mościcka

Religia: Natalia Żurek – I-IV; ks. Jarosław Staniszewski – V-VIII

Język polski: Daria Pernal – IV A, IV B, VII; Aneta Mościcka – VA, VB; Ewa Wójcik – VI; Magdalena Mościcka – VIII

Matematyka: Janina Chrzanowska – IVB,V A, VI, VII; Lucyna Polzer-Mizio – IVA, VB; Agnieszka Nowak – VIII

Język angielski: Joanna Stuwa – I-III; Zofia Honisch – IVB, VB, VI, VII, VIII; Dorota Wróbel-Garcarz – IVA, VA

Język niemiecki: Zuzanna Kamińska – III-VIII

Język hiszpański: Anna Cichowska – V, VII, VIII

Biologia: Małgorzata Blicharz – V, VII,VIII

Chemia: Marzena Pawłowska – VII-VIII

Fizyka: Mieczysława Szejna – VII-VIII

Geografia: Jolanta Sanocka – V, VII,VIII

Przyroda: Bożena Halupczok – IV, VI

Historia: Kamil Halot – IV-VII; Elżbieta Stanek – VIII

Wiedza o społeczeństwie: Elżbieta Stanek – VIII

Edukacja dla bezpieczeństwa: Henryk Przybylski – VIII

Muzyka: s. Renata Lerch – V-VII

Plastyka: Agnieszka Urbaniak – IV-VII

Informatyka: Wiesław Bartoszek – I-IV; Marzena Pawłowska – V-VIII

Technika: Wiesław Bartoszek – IV-VI

Wychowanie fizyczne: Małgorzata Walkowiak- I-VIII; Maciej Michniewicz – II, IV-VIII, Michalina Krzysztof – I, V-VIII; Paweł Juszczyk – I, II, IV-VIII.

Wychowanie do życia w rodzinie: Anna Jaksik – IV-VIII

Świetlica: Katarzyna Zabłocka, Wiesław Bartoszek, Agnieszka Urbaniak, Michalina Krzysztof, Bożena Halupczok, Joanna Stuwa, Kamil Halot

Rewalidacja: Renata Lerch, Katarzyna Zabłocka, Katarzyna Szuba; Justyna Długosz; Małgorzata Pietruszka; Danuta Knaga; Ewelina Czech; Katarzyna Szuba

Nauczyciele wspomagający: Katarzyna Zabłocka; Justyna Długosz; Renata Lerch; Małgorzata Pietruszka; Danuta Knaga; Ewelina Czech; Katarzyna Szuba

Psycholog: Magdalena Mościcka

Pedagog: Dorota Wróbel-Garcarz; Ewelina Czech

Biblioteka: Aneta Mościcka