Liceum i Technikum

Pani Dyrektor Maria Dragon laureatką XLIV Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

Pani Dyrektor Maria Dragon laureatką XLIV Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Kapituła Nagrody przyznały naszej pani dyrektor Marii Dragon nagrodę za pracę na rzecz rozwoju szkolnictwa katolickiego na Śląsku Opolskim oraz troskę o wychowanie młodego pokolenia w oparciu o wartości chrześcijańskie i etos patriotyzmu. Laureatka z wdzięcznością odebrała wyróżnienie 20 września 2017 r. z rąk arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego oraz znamienitych członków Kapituły Nagrody.

W trakcie uroczystości, która odbyła się w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zebrani goście mieli okazję poznać skromność pani Marii Dragon oraz rozmach jej wieloletnich działań. Laureatka z wdzięcznością i wzruszeniem mówiła o swoich wychowankach i nauczycielach, towarzyszących jej rodzicach uczniów i absolwentów oraz wszystkich pracownikach szkół katolickich w Opolu. Słowom podziękowania patronowały święta Rita i święta Teresa Benedykta od Krzyża. To one, jako patronki naszych szkół, wspierały Panią Dyrektor siłą ducha, wytrwałością i konsekwencją w dążeniu do odkrywania prawdy o Bogu i drugim człowieku.

Muzyczny prezent dla Laureatki przygotowali państwo Skibowie. Wraz z synem Jędrzejem oraz uczennicą naszego liceum Julią Dotą wystąpili w finale uroczystości, prezentując własne artystyczne interpretacje popularnych i religijnych pieśni. Ten szczególny moment w karierze Pani Dyrektor oklaskiwała delegacja nauczycieli i uczniów naszych szkół oraz znamienici goście ze śląskiego środowiska samorządowego i katolickiego.

Biorąc pod uwagę, że właśnie obchodzimy dziesięciolecie pracy pani Marii Dragon na stanowisku dyrektora opolskich szkół katolickich, odebrana przez nią Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia nabiera szczególnego znaczenia. Patron wyróżnienia, działacz społeczny i poeta, w jednym ze swoich wierszy prosił, by jego praca przynosiła pożytek Bogu i każdemu bliźniemu. Niewątpliwie pani Dyrektor, otaczając opieką swoich uczniów i pracowników, kontynuuje dzieło śląskiego społecznika i innych laureatów prestiżowej nagrody.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wyjątkowego wydarzenia.