Liceum i Technikum

Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rity

  Dnia 19 października 2017 r. odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Część artystyczną przygotowały wychowawczynie klas – panie Zuzanna Kamińska i Katarzyna Szuba. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, podczas której nasze pierwszaki przeczytały modlitwę. Następnie uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, przedszkolaki oraz inni zaproszeni goście udali się do auli seminaryjnej, aby wspólnie z pierwszoklasistami przeżywać ten niezwykle ważny dla nich dzień. Występ dzieci rozpoczął się od powitania przez starszych kolegów – otrzymały od nich kilka ważnych wskazówek i już oficjalnie zostały włączone do wielkiej szkolnej rodziny. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. W części oficjalnej złożyli też ślubowanie:

Będę zawsze dbał o dobre imię swojej szkoły.
Wykorzystam w pełni czas przeznaczony na naukę.
Będę szanował nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów.
Będę przestrzegał porządku i czystości w klasie, szkole i na boisku.
Będę dbał o sprzęt szkolny.
Będę się starał mieć dobre oceny.
Po programie artystycznym pani dyrektor uroczyście pasowała uczniów, a wychowawczynie wręczyły pamiątkowe dyplomy. Trzecioklasiści ofiarowali dzieciom piękne zakładki do książek. Po apelu czekał też słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców w klasach. Na pewno ten dzień na długo zapisze się wszystkim w pamięci.