Liceum i Technikum

Uroczystość pożegnania maturzystów

Najstarsi uczniowie naszej szkoły kończą właśnie czwarty etap kształcenia i już za parę dni jako absolwenci Katolickiego Liceum przystąpią do egzaminu dojrzałości.

W czasie uroczystej Mszy Świętej ksiądz Daniel wręczył licealistom świadectwo lekcji katechezy, życząc światła Ducha Świętego na krętych ścieżkach dorosłego życia. W czwartek wieczorem odbył się skromny bal maturalny – młodzież po raz ostatni bawiła się w swoim towarzystwie w murach szkoły. Nazajutrz, w czasie uroczystości wręczenia świadectw, wzruszeni uczniowie pożegnali się z dyrekcją i gronem pedagogicznym, dziękując za owocne trzy lata nauki. Warto dodać, że niektórzy absolwenci ukończyli również nasze gimnazjum, a Małgosia Kulczak jest jedyną dotąd uczennicą wszystkich opolskich szkół katolickich, począwszy od szkoły podstawowej w Opolu-Malinie.

Na szczególne wyróżnienie zasłużyło pięcioro maturzystów, którzy otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem. Pani Aneta Mościcka podziękowała swoim wychowankom także za wieloletnią pracę na rzecz szkoły, aktywny udział w uroczystościach szkolnych, ale przede wszystkim wzorową postawę i odwagę głoszenia prawd wiary i obrony chrześcijańskich wartości. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć połamania piór na maturze.