Liceum i Technikum

VII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod prąd”

W imieniu gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Płynąć pod prąd”.

Zadaniem uczniów jest napisanie pracy literackiej na podany temat:

Zbigniew Herbert w „Przesłaniu Pana Cogito” napisał o tych, którzy „(…) płyną pod prąd (…) ‘‘, że są spadkobiercami „(…) Gilgamesza, Hektora, Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów (…)”. Przedstaw w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, rodzinnej, który był lub jest wierny podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Bóg, Honor, Ojczyzna, Prawda – nawet za cenę utraty życia.
Prace należy przesłać do 31 marca 2017 r. drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń do konkursu, rejestracji prac oraz obowiązujących terminów są publikowane na stronie konkursowej http://javatech.zsi.pwr.wroc.pl/konkurs/