Liceum i Technikum

Warsztaty Masterclasses dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Zapraszam uczniów zainteresowanych najnowszymi wynikami badań dot. struktury materii na Warsztaty Masterclasses! Warsztaty odbędą się 18 marca w godz. 10.00 – 17.00 na Politechnice Łódzkiej.

Szczegółowe informacje

LHC – Wielki Zderzacz Hadronów w CERN-ie (CERN to Europejska Organizacja Badań Jądrowych, największe centrum fizyki cząstek na świecie) działa od października 2009 r. W latach 2011/2012 energia wiązki była 2 razy mniejsza od docelowej i wynosiła ok. 3.5 TeV.

W lipcu 2012 r. działające przy LHC eksperymenty ATLAS i CMS ogłosiły odkrycie nowej cząstki, która mogła być długo oczekiwanym bozonem Higgsa. Szczegółowa analiza zebranych danych pokazała, że wiele jej własności jest zgodnych z przewidywaniami Modelu Standardowego; obecnie cząstka ta jest uznawana za „bozon Higgsa”. Odkrycie bozonu Higgsa przyniosło Nagrodę Nobla w 2013 r. Peterowi Higgsowi i Francois Englertowi, którzy przewidzieli istnienie tej cząstki i wyjaśnili, jak dzięki niej inne cząstki zyskują masę.

Warsztaty Masterclasses mają przybliżyć uczestnikom cel prowadzonych w CERN-ie badań, spodziewane wyniki eksperymentów i metody pracy fizyków.

W tym roku uczniowie będą własnoręcznie analizować nowe dane z detektorów LHC, w naszym przypadku będą to dane z eksperymentu ATLAS.

Planujemy przeprowadzenie dwóch edycji warsztatów:
– w sobotę 18 marca 2017 r.  w Łodzi w Instytucie Fizyki Politechniki Łódzkiej (ul. Wólczańska 219)

Warsztaty są adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w wieku 15- 19 lat). Zapraszamy przede wszystkim tych, którzy nie brali udziału w takich warsztatach w latach poprzednich.

Krótkie informacje o warsztatach:

Warsztaty są międzynarodowe (zajęcia po polsku, wideokonferencja po angielsku), trwają jeden cały dzień (od 10:00 do 17:00) dotyczą CERNu, fizyki cząstek elementarnych – podstawowych „kawałków” świata materialnego. Uczestnicy dowiedzą się, jakie to kawałki, nauczą się niektóre z nich rozpoznawać, sami przeprowadzą badania na podstawie prawdziwych danych z CERNu z eksperymentu ATLAS. Na zakończenie będzie łączność wideo z CERNem i innymi ośrodkami w Europie, gdzie uczniowie wykonali podobne zadania w tym samym czasie. Będzie można porównać wyniki, przedyskutować itp. http://www.physicsmasterclasses.org/index.php?cat=schedule

Przewidywany koszt udziału ok. 20 zł (obejmuje cenę obiadu i 2 przerw na herbatę) + koszt przejazdu (ok. 80 zł).

Więcej informacji u p. Mieczysławy Szejny