Liceum i Technikum

Wielka Liga Czytelników właśnie wystartowała!

Miło nam poinformować, że Wielka Liga Czytelników powróciła w kolejnym roku szkolnym!

Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest organizowany w trzech kategoriach: • klasy 1–3; • klasy 4–6; • klasy 7–8.

Rywalizacja przebiega w kilku etapach:

1. Etap pierwszy (szkolno-biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych (od 23 października 2023 r. do 1 marca 2024 r.)
Uczestnik konkursu pobiera formularz zgłoszeniowy, wypełnia go rodzic/opiekun prawny i podpisany przekazuje bibliotekarzowi, który wpisuje dane uczestników na platformę WLC.

Zadanie polega na zdobyciu minimum 5 sprawności czytelniczych – rozwiązaniu testów do wybranych książek. Zawierają one pytania dotyczące treści, a także pytania interdyscyplinarne, powiązane z treścią wybranej lektury. Należy uzyskać przynajmniej 80% sumy punktów, wówczas sprawność zostaje zaliczona. 

2. Etap drugi (test półfinałowy) – test indywidualny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych – do 15 marca 2024 r. Kwalifikują się uczniowie, którzy wypełnili 5 testów na przynajmniej 80 %.

Etap trzeci (ogólnopolski) – test drużynowy online (finał) – 9 maja 2024 r.

Jak co roku nasza szkoła pełni funkcję koordynatora wojewódzkiego i powiatowego. Chętne do współpracy szkoły mogą się zapisywać do 30 listopada 2023 roku.

Strony internetowe z aktualnymi informacjami o konkursie:

https://wielkaliga.pl/
https://katowice.pbw.katowice.pl/index.php/1347-vii-ogolnopolski-konkurs-wielka-liga-czytelnikow

regulamin_wlc_ogolnopolski_2023-2024