Liceum i Technikum

Wielka Liga Czytelników właśnie wystartowała!

Projekt „Wielka Liga Czytelników” startuje po raz piąty. To sprawdzone przedsięwzięcie, doskonale wpisujące się w realizację podstawy programowej przedszkola i szkoły podstawowej. Skutecznie oddziałuje na szeroko pojęty rozwój poprzez kształtowanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia. Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwala na wprowadzanie ucznia do świata wartości, budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości, formowanie poczucia godności, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy otwartej wobec świata, zachęcanie do samokształcenia.

W poprzedniej edycji ogólnopolskiego konkursu wzięło udział ponad 17000 uczniów. W ramach IV edycji przeczytano ponad 100 000 książek! W tym roku nasza szkoła podjęła się zadania koordynowania projektu na szczeblu wojewódzkim. Zapraszamy uczniów, przedszkolaków oraz ich rodziców do wspólnego czytania. Zapisy w bibliotece szkolnej od 25.11.2019 roku. Nasze zadanie będzie polegać na zdobywaniu kolejnych 10 sprawności czytelniczych. Dzieci wybiorą książki z zaproponowanej przez bibliotekarza listy, przeczytają je uważnie, a następnie odpowiedzą na pytania w interdyscyplinarnych testach ze znajomości lektur. Przy okazji zawalczymy o ogólnopolski certyfikat „Placówki Aktywnie Promującej Czytelnictwo”.

Czas start!