Liceum i Technikum

Wielka Liga Czytelników

Miło nam poinformować, że Wielka Liga Czytelników powróciła! Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest organizowany w trzech kategoriach: • klasy 1–3; • klasy 4–6; • klasy 7–8.

Rywalizacja przebiega w kilku etapach:
1. Etap pierwszy (szkolno-biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych (20 października 2022 r. – 22 grudnia 2022 r.).

Zadanie polega na zdobyciu minimum 5 sprawności czytelniczych – rozwiązaniu testów do wybranych książek. Zawierają one pytania dotyczące treści, a także pytania interdyscyplinarne, powiązane z treścią wybranej lektury. Należy uzyskać przynajmniej 80% sumy punktów, wówczas sprawność zostaje zaliczona. 

Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami. Rodzice/opiekunowie
powinni wspierać dzieci podczas udziału w konkursie np. poprzez wspólne czytanie książek konkursowych,
czy też zachęcanie do ich czytania, pomoc przy rozwiązywaniu testów polegającą na nakierowaniu młodych
czytelników na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji. Rodzice/opiekunowie pomagają w
rozwiązywaniu zadań, ale nie mogą wypełniać testu za dziecko. Wyjątkiem jest pomoc przy wypełnianiu
testu przez uczniów klas pierwszych, którzy nie opanowali jeszcze umiejętności pisania.

2. Etap drugi (test kwalifikacyjny) – test indywidualny; od 2 stycznia do 10 stycznia 2023 r.

3. Etap trzeci (powiatowy) – test drużynowy online (finał); 28 lutego 2023 r.

Najlepsze drużyny mogą wziąć udział w zmaganiach drużynowych online – Mistrzostwach Wojewódzkich (28 marca 2023 r.) i Mistrzostwach Polski (11 maja 2023 r.).

Strony internetowe z aktualnymi informacjami o konkursie:
https://wielkaliga.pl/
https://pbw.katowice.pl/index.php/1250-ogolnopolski-projekt-wielka-liga-czytelnikow-w-roku-szkolnym-2022-20231.

Listy książek