Liceum i Technikum

Wspieramy akcję Pola Nadziei

Pola Nadziei to ogólnopolska akcja, której głównym celem jest promowanie opieki hospicyjnej, informowanie o możliwości jej otrzymania oraz pozyskiwanie środków na jej prowadzenie. Odbywa się już po raz 22. W tym roku również nasi uczniowie uczyli się zrozumienia, wrażliwości na potrzeby bliźnich oraz prospołecznych. W żonkilowej akcji wzięła udział klasa czwarta – dzieci z entuzjazmem i zaangażowaniem wykonały kosz pełen papierowych kwiatów.