Liceum i Technikum

Wspomnienie o Ojcu Świętym Janie Pawle II

W czwartek, 30 marca uczniowie klas 4-8 wraz z nauczycielami zadbali, by wspomnienie o Ojcu Świętym Janie Pawle II ożyło na nowo w ich umysłach, sercach i w życiu. Podczas uroczystego apelu wspominaliśmy drogę Karola Wojtyły do Piotrowego Tronu, od dzieciństwa do ostatnich chwil jego życia. Cytowane słowa naszego Patrona przypomniały nam, jak szczególne miejsce w sercu Papieża zajmowała młodzież i jak wielkie nadzieje w niej pokładał. Nie zabrakło odniesień do historii naszego kraju, a także faktów biograficznych. Treści zawarte w apelu skłaniały do refleksji, ukazywały znaczenie relacji opartych na miłości, zaufaniu i zawierzeniu Bogu. Uczniowie przypomnieli podstawowe wartości, postawę wobec świata i przesłanie, jakie głosił św. Jan Paweł II. „Habemus Papam” – tych słów nigdy nie zapomnimy. Odbijają się echem w naszych sercach i wspomnieniach. Po raz pierwszy w historii Kościoła i świata papieżem został Polak! Od tej chwili upłynęło wiele lat, ale my zapamiętamy na zawsze dzień 16 października 1978 roku!