Liceum i Technikum

Wychowanie przez czytanie

Klasy szóste włączyły się w realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i przystąpiły do ogólnopolskiego projektu Fundacji „Cała Polska czyta dzieciom” – „Wychowanie przez czytanie”. Jego celem  jest wspieranie rozwoju moralnego dzieci i młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury.

Pod opieką nauczycieli uczniowie będą omawiać istotę i skutki stosowania bądź zaniechania poszczególnych wartości moralnych oraz stworzą też krótkie prezentacje multimedialne przedstawiające wybrane przez siebie wartości. W realizacji założeń z pewnością pomoże nam wiele nowości wydawniczych z zasobów szkolnej biblioteki, w tym książka „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”, poradniki dla nauczycieli „Z dzieckiem w świat wartości” i „Wychowanie przez czytanie” oraz wideoklipy o wartościach autorstwa rapującego filozofa Miksera.

Partnerem programu jest między innymi Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt dofinansowano  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/wychowanie-przez-czytanie-2019

Regulamin programu WpC2019


               

„WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE” i „Z DZIECKIEM W ŚWIAT WARTOŚCI”, obie książki autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskie znalazły się niedawno w księgozbiorze szkolnej biblioteki. To poradniki dla rodziców i nauczycieli, którzy chcą być proaktywni, a nie reaktywni. Co to oznacza? Że zamiast jedynie reagować na większe lub mniejsze błędy czy przewinienia dziecka, starają się do błędów nie dopuszczać lub zmniejszać ich ryzyko poprzez mądre wychowywanie i wyposażanie dziecka w zasoby umysłu i serca.

Rodzice proaktywni budują mocną więź z dzieckiem, dbają o to, by czuło się ważne i prawdziwie kochane, wzmacniają jego poczucie własnej wartości, wspierają rozwój umiejętności niezbędnych w życiu i w procesie edukacji szkolnej, uczą czerpania radości z lektury oraz przyjaznych relacji z ludźmi. Proaktywni rodzice rozwijają umiejętności językowe i intelektualne dziecka, pomagają mu poszerzać wiedzę i zbudować mocny system wartości.

Czytanie dziecku wszechstronnie je rozwija – emocjonalnie, umysłowo, moralnie. Wystarczy 20 minut dziennie, codziennie, by wyposażyć dziecko w ogromny kapitał w każdym z tych aspektów jego osobowości, potencjału i charakteru.

Wartości moralne to prawdziwe drogowskazy życiowe, które ułatwią dziecku poruszanie się w skomplikowanej przestrzeni relacji między ludzkich. To kompas, jakiego nie powinno zabraknąć żadnemu podróżnikowi, który ma wkrótce wyruszyć w wielką podróż – w samodzielne życie.

Czytanie dziecku i nauczanie go praktykowania wartości moralnych z własnego przekonania i własnej woli to najskuteczniejsza witamina dla jego wszechstronnego rozwoju i szczepionka przeciwko złym wpływom. To najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić dla jego szczęścia.

Jak tego dokonać w sposób łatwy, skuteczny i przyjemny dla obu stron – o tym mówią obie te książki.

Zachęcamy do lektury!

Tekst: strona Fundacji „Cała Polska czyta dzieciom”