Liceum i Technikum

Wycieczka klas 4AB i 5B na 3-dniowe warsztaty ekologiczne do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Klasy 4AB i 5B wraz z opiekunami; p. Eweliną Czech, p. Anetą Stawską i p. Magdaleną Mazur w dniach 10-12 maja przebywały na trzydniowych warsztatach ekologicznych w Podlesicach. Był to przebogaty czas. Uczniowie mieli stały kontakt z przyrodą, spędzili wiele godzin w terenie, zdobywając pobliskie szczyty jak Góra Zborów czy Góra Apteka, wędrowali na łonie przyrody, podziwiając charakterystyczny krajobraz Jury i dowiadując się bardzo wiele ciekawostek przyrodniczych. Nasz przewodnik, pan Maciej, miał ogromną wiedzę i doświadczenie oraz wspaniałe podejście i ocean cierpliwości dla naszych dociekliwych uczniów. Dzieci mogły spędzić czas na boiskach sportowych, placu zabaw, wziąć udział w dyskotece. Do domu przywiozły ze sobą bardzo ciekawe, własnoręcznie zebrane okazy minerałów. Uczestniczyły także w warsztatach tkania na krośnie. Wycieczkę zaliczamy do wyjątkowo udanych.