Liceum i Technikum

Zachęcamy do udziału w konkursie

W imieniu organizatora – Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie na najlepszy reportaż pt. ,,Świat wodny przyrody Opolszczyzny w obiektywie”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych uczestniczących w projekcie pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO”.

Zapraszamy uczniów do stworzenia reportażu w konkursie o tematyce związanej z przyrodą świata wodnego Opolszczyzny, bioróżnorodnością Opolszczyzny w ujęciu wodnym, znaczeniu wody
w życiu codziennym dla człowieka, świata roślinnego oraz zwierzęcego.

Ważne:
Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą od dnia 15 czerwca 2020 roku do dnia 30 października 2020 roku (liczy się data wpływu elektronicznego formularza zgłoszenia do organizatora). Prace konkursowe należy przesłać do 16 listopada 2020 roku zgodnie
z procedurą regulaminu konkursu (liczy się data wysłania pracy konkursowej).

Zasady uczestnictwa:
Temat konkursu: ,,Świat wodny przyrody Opolszczyzny w obiektywie”.
Uczestnicy: dzieci i młodzież w klasach 1- 4 (I kategoria) i 5- 8 (II kategoria). Praca indywidualna, jednego autora reportażu. Każda ze szkół może zgłosić do konkursu łącznie ośmiu uczniów tzn. maksymalnie: czterech uczniów w ramach danej kategorii.
Technika: Uczestnik konkursu nagrywa jeden reportaż w postaci amatorskiego filmu wideo, wykonanego techniką cyfrową: kamery wideo, telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, ipada, smartfona, itp. Czas trwania reportażu: nie krótszy niż 2 minuty; nie dłuższy niż 4 minuty. Format rejestracji- wideo umożliwiający wstawienie filmu na stronę internetową Organizatora na You Tube: MOV,MPEG4, MP4, AVI, WMV, MPEGPS,FLV,3GPP, WebM, DNxHR, ProRes, CineForm, HEVC (h265). Koordynator projektu przesyła link do reportażu do Organizatora lub w razie niemożności technicznej związanej z umieszczeniem filmu na stronie internetowej, serwisie www, blogu przesyła reportaż nagrany na nośniku: płycie DVD lub pendrivie przesyłką pocztową na adres korespondencyjny Organizatora (wskazany w Regulaminie).
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż w czerwcu 2021 roku podczas eventu dla uczestników projektu, który będzie zorganizowany z okazji zakończenia projektu.

Regulamin konkursu dostępny pod linkiem:
http://bioh2o.rzpwe.opolskie.pl/strona-59-konkurs_na_reportaz_dla_uczniow.html

szkolny koordynator projektu
Iwona Rzepkowska-Firlus