Liceum i Technikum

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym!

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym!

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod tytułem „Mój Kościół Parafialny”. Warto zgłębić wiedzę na temat swojego kościoła parafialnego, poznać jego historię, dostrzec piękno i to wszystko, czego już nie zauważamy, gdyż przez lata przyzwyczailiśmy się do jego wyglądu, kolorów oraz bryły i nie zwracamy uwagi na wymowne szczegóły i detale. Kościół parafialny to ważne miejsce, bo wiara ma tu swój początek, tu się przez lata rozwija i wzrasta, co ma niebagatelny wpływ na podejmowane w życiu decyzje, które w przyszłości mogą nawet zmieniać świat.

Ważnym celem i zadaniem Konkursu jest również rozwijanie wrażliwości i kreatywności plastycznej uczestników.

Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Prace mają mieć charakter indywidualny, nie grupowy.

Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (rysunek malowany kredkami, ołówkiem, farbami, collage, wycinanka, wydzieranka, witraż lub wszelkie inne techniki umożliwiające prezentację na papierze). Format prac: A3, A4.

Konkurs plastyczny organizowany w kategoriach:

* I kategoria – dzieci przedszkolne

* II kategoria – dzieci klas I – III

* III kategoria – dzieci klas IV – VI

* IV kategoria – młodzież klas VII – VIII

Prace oddajemy do 30 marca 2023 r. – do s. Franciszki lub zostawiamy na portierni szkoły.  Proszę z tylu podpisać pracę: imię, nazwisko oraz wiek.

Istotne jest również, by rodzic podpisał deklarację, zgadzając się na udział dziecka w konkursie ogólnopolskim.

Zachęcamy do wzięcia udziału i odkrycia czegoś więcej o swoim kościele parafialnym.