Liceum i Technikum

Zebranie z rodzicami

Zebranie rodziców

W dniu 9.09 serdecznie zapraszamy na spotkania z wychowawcami według harmonogramu:

KLASY I-III (PARTER)

IA – sala 13 – 16.30 (przed spotkaniem w auli)

IB – sala 14 – 17.15 (po spotkaniu w auli)

IIA – sala 16 – 16.45

IIB – sala 15 – 16.30

IIIA – sala 12 – 16.45

IIIB – sala 10 – 16.30

O godzinie 17.00 w sali 28 (aula) odbędzie się spotkanie rodziców klas IA i IB, które będzie dotyczyło obsługi dziennika elektronicznego. O przybycie na to spotkanie prosimy tych z Państwa, którzy mają pytania dotyczące logowania do e-dziennika.

KLASY IV-VI (I PIĘTRO)

IVA – sala 20 – 17.00

IVB – sala 23 – 17.00

VA – sala 21 – 17.15

VIA – sala 27 – 17.15

VIB – sala 24 – 17.15

KLASY VII-VIII (II PIĘTRO)

VIIA – sala 33 – 16.45

VIIB – sala 44 – 17.00

VIII – sala 35 – 16.30

Bardzo prosimy o uszanowanie obowiązujących na terenie szkoły zaleceń sanitarnych i względów bezpieczeństwa:

  • zakrywanie ust i nosa maseczką,
  • dezynfekcja lub dokładne umycie rąk przed wejściem do szkoły,
  • zachowanie dystansu 1,5 m.