Liceum i Technikum

Doświadczenie z fasolką

Dzieci w ramach edukacji przyrodniczej dowiedziały się, jaki wpływ na rozwój rośliny mają warunki. Ich zadanie polegało na zasadzeniu własnej fasolki. Obserwowały, jak rośnie, a wyniki obserwacji zapisywały w specjalnym dzienniczku obserwacji.