Liceum i Technikum

Dobry Start dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej

Szanowni Rodzice!

Zachęcamy do skorzystania z programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych

W celu otrzymania wsparcia materialnego w wysokości 500,00 zł należy złożyć wniosek do Dyrektora szkoły do dnia 17 września 2018 r. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji wydatków mających na celu wyrównywanie szans w zakresie rozwoju umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci. Szczegóły w załącznikach.

Klauzula informacyjna

Wniosek_500

Informacje dla rodziców