Liceum i Technikum

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory odbyły się 29 września zgodnie z zasadami demokracji. Był lokal wyborczy, komisja składająca się z przedstawicieli wszystkich klas, listy uprawnionych do głosowania, karty z nazwiskami kandydatów. Po wyborach komisyjnie otworzono urnę i podliczono głosy. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 został wybrany już po raz trzeci z rzędu Kostek Gołaszewski- Siwiak z klasy VI. Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy w kolejnej kadencji. Funkcję opiekuna w szkole podstawowej pełni pani Zofia Honisch.

W gimnazjum i liceum Samorząd Uczniowski tworzą przedstawiciele Samorządów Klasowych. Zachęcamy do zgłaszania swoim kolegom ciekawych pomysłów i inicjatyw godnych uwagi. Pamiętajcie, że również od Was zależy rozwój naszej społeczności i jakość życia szkolnego. Na wszelkie pytania i sugestie odpowiedzą Wasi opiekunowie: pani Magdalena Mościcka (gimnazjum) i pani Aneta Mościcka (liceum).

Czym jest samorząd uczniowski?

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) – mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

Źródło: https://samorzad.ceo.org.pl